פנייה לנציבות שירות המדינה: בטלו את המכרז לתפקיד המבקר בהנהלת בתי הדין הרבניים

בפנייה לבית הדין שנעשתה על ידי שירן כהן נאמר כי הזוכה במכרז הקודם לא עמד בתקופת הניסיון וכי יש לפנות אל רו"ח כהן שנקבעה ככשירה השניה במכרז, לאיוש המשרה

בית דין רבני. צילום: דרור אבי
בית דין רבני. צילום: דרור אבי

ביקורת על המכרז בבתי הדין הרבניים. רואת חשבון שירן כהן מירושלים מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים להורות לנציבות שירות המדינה לבטל את המכרז שפורסם לפני כחודשיים לתפקיד המבקר הפנימי בהנהלת בתי הדין הרבניים. עוד מתבקש בית הדין להורות לנציבות לקבוע כי רו”ח כהן זכתה במכרז מחודש דצמבר 2015 לתפקיד המבקר הפנימי בהנהלת בתי הדין הרבניים וכי על נציבות שירות המדינה לשבץ אותה בעבודתה בתפקיד זה.

בפנייה לבית הדין נאמר כי הזוכה במכרז הקודם לא עמד בתקופת הניסיון וכי נעשתה פנייה לנציב שירות המדינה על מנת לפנות אל רו”ח כהן שנקבעה ככשירה השנייה במכרז, לאיוש המשרה. הנציב נעתר לבקשת הנהלת בתי הדין הרבניים להארכת תקופת הניסיון של מבקר הפנים הקודם באופן חריג, לפרק זמן נוסף מעבר לשנת הניסיון, ובעקבות זאת הוחלט גם להאריך בהתאמה את תקופת הכשירות של רו”ח כהן כמי שנבחרה ככשירה שנייה במכרז לתפקיד זה. זאת, על מנת שהיא תוכל לאייש את המשרה עם סיום עבודתו של מבקר הפנים הקודם.

ואולם בסופו של דבר הוחלט שלא לשבץ אותה ככשירה שנייה והנציבות פרסמה מכרז חדש לתפקיד מבקר הפנים תוך שדרוג מתח הדרגות במשרה. לטענת רו”ח כהן, בפנייתה לבית הדין לעבודה בעקבות ההחלטה של נציב שירות המדינה להאריך את תקופת הכשירות שלה ככשירה שנייה במכרז לתפקיד מבקר הפנים, על הנציבות למנות אותה למשרה כמועמדת הבאה ברשימת הכשירים ופרסום מכרז חדש לאותו תפקיד נעשה בניגוד לדין.

לדברי רו”ח כהן הנזק שייגרם לנציבות כתוצאה מביטול המכרז ושיבוצה במשרתה קטן בהרבה מהנזק שייגרם לה ככול שלא תשובץ בתפקידה ולפיכך על הנציבות לעשות ככל הניתן על מנת לשבץ אותה בתפקידה שהוא תפקיד בכיר במערכת בתי הדין הרבניים.

Be the first to comment