קבוצת XIO: תוקם קרן חדשה ייעודית לצורך רכישת מיטב דש ויצורף בעל מניות ישראלי

הודעת XIO מגיעה לאחר שבאפריל האחרון שלחה מיטב דש ל-XIO הודעת הפרה, לפיה XIO לא עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו להגשת הבקשות לקבלת אישור רגולטורי לשליטה בחברה. הצדדים הסכימו כי ל-XIO תינתן אורכה של 75 יום להגשת הבקשות לאישור

אילן רביב מנכ"ל מיטב דש ו-Joseph Pacini, מנכ”ל XIO

XIO הודיעה למיטב דש כי בכוונתה לפעול לשם ביצוע עסקת הרכישה ולצורך כך תקים קרן ייעודית חדשה לצורך העסקה, וכי תאגיד השליטה הסופי יורכב מבעלי מניות בלתי תלויים בעלי שם, שבכללם לפחות בעל מניות ישראלי אחד שישמש גם כיו”ר דירקטוריון החברה – כך הודיעה מיטב דש היום (יום ה’) לבורסה.

הודעת XIO מגיעה לאחר שבאפריל האחרון שלחה מיטב דש ל-XIO הודעת הפרה, לפיו XIO לא עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו להגשת הבקשות לקבלת אישור רגולטורי לשליטה במיטב דש. זאת, כחלק מהעסקה למכירת מיטב דש ל-XIO, לפי שווי של 1.48 מיליארד שקל, שנחתמה בדצמבר 2016.

בהודעה לבורסה צוין, כי החל ממועד ההפרה כאמור, התקיימו מגעים ביחס למבנה השליטה ב- XIO והגשת הבקשות לקבלת האישורים הרגולטוריים.

הצדדים הסכימו כי ל-XIO תינתן אורכה של 75 יום נוספים, עד ה-21 באוגוסט 2017, להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים. אולם, אם עד ה-7 ביולי 2017 לא יוצג למיטב דש מזכר הבנות מחייב עם בעל המניות הישראלי כאמור או שבתוך 75 יום לא יוגשו הבקשות לאישורים רגולטוריים על בסיס המתווה המעודכן, תעמוד למיטב דש הזכות למסור ל-XIO הודעת ביטול של הסכם המיזוג.

במיטב דש מציינים, כי על אף ההתקדמות שהושגה, אין להם כל ודאות האם תגיש XIO את הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד האחרון שנקבע, וכי גם אם יוגשו הבקשות אין כל ודאות כי יתקבלו מלוא האישורים הרגולטוריים והאחרים הנדרשים לשם השלמת העסקה או ביצועה במתווה המוצע.

Be the first to comment