קופות גמל: חיסכון לכל ילד – תמונת מצב

בעקבות תחילת ההפקדות לזכות הילדים ניתן ללמוד ש-12 קופות גמל הוקמו לצורך קליטת הכספים עבור הילדים, שמנוהלים על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות. בסוף ינואר הסתכמו הכספים בקופת גמל חיסכון לכל ילד ב-51 מיליון שקל

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

במסגרת חוק התקציב לשנים 2015-1016, שחקיקתו הסתיימה באמצע 2015, נקבע שהחל מחודש מאי 2015 יהיה זכאי כל ילד שגילו בעת חקיקת החוק קטן מ-18 לתכנית חיסכון, שאליה יבוצעו הפקדות על ידי הביטוח הלאומי מתוך תקציב המדינה. המדינה, באמצעות הביטוח הלאומי, תפקיד מדי חודש לכל ילד 50 שקל. בהגיעו של הילד לגיל 18 יופקד לזכותו מענק חד פעמי של 500 שקל וכאשר ימלאו לו 21 יזוכה החיסכון של הילד במענק נוסף של 500 שקל ובלבד שלא משך עד אותה עת כספים מן התכנית חיסכון לכל ילד.

בפני כל הורה אפשרות לבצע מספר החלטות בקשר לחיסכון של ילדו. ראשית התבקש ההורה להחליט אם ההפקדות יבוצעו לתכנית חיסכון בבנק או לקופת גמל.
[hide for="!logged"]
לאחר מכן מתבקש ההורה להחליט על זהות הבנק או קופת הגמל בה יבוצע החיסכון ובאיזה מסלול חיסכון.

אם בחר לפתוח חיסכון בבנק, יחליט ההורה על מסלול חיסכון בריבית קבועה, ריבית משתנה או צמוד מדד, ואם בחר ההורה לחסוך עבור ילדו בקופת גמל, התבקש להחליט על מסלול השקעות – רמת הסיכון בה ינוהלו כספי הילד. מסלול השקעות לחוסכים המעדיפים סיכון מועט או מסלול השקעות לכאלה המעדיפים סיכון בינוני או לכאלה המעדיפים סיכון מוגבר.

ב-17 בינואר 2017 בוצעה הפקדה ראשונה לזכות הילדים שהוריהם נתנו את החלטתם לביטוח הלאומי. (ביוני 2017 יבצע הביטוח הלאומי הפקדה לזכות הילדים שהוריהם לא יתנו את החלטתם עד המועד שנקבע לכך. ביצוע ההפקדה ייעשה על פי קריטריונים שהוגדרו מראש כ"ברירת מחדל" עבור ילדים שהוריהם לא יבחרו עבורם. לזכות ילדים שגילם נמוך מ-15 תיפתח קופת גמל במסלול השקעות לחוסכים המעדיפים סיכון מועט ואילו עבור ילדים שגילם גבוה מ-15 יבוצעו הפקדות בתכנית חיסכון בנקאית, בבנק אליו מועברת קצבת הילדים עבור הילד).

בעקבות תחילת ההפקדות לזכות הילדים בגין חודש ינואר 2017 ניתן ללמוד ש-12 קופות גמל הוקמו לצורך קליטת הכספים עבור הילדים, שמנוהלים על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות. בסוף ינואר הסתכמו הכספים בקופת גמל חיסכון לכל ילד ב-51 מיליון שקל.

בחירת ההורים מגוונת ומשקפת בחירות בבתי השקעות וחברות ביטוח לאו דווקא על פי גודלם בשוק החיסכון הפנסיוני. כך, למשל, חברת הפנסיה הגדולה בישראל, זו המנהלת את היקף הכספים הגדול ביותר בקרנות פנסיה חדשות, המחזיקה בנתח שוק של 35% מן השוק, מנהלת בחיסכון לכל ילד כספים בהיקף של 1.9 מיליון שקל בלבד, המהווה נתח שוק של 3.7% או חברת הגמל הגדולה בשוק, המחזיקה בנתח שוק של 19% מענף קופות הגמל לתגמולים, מנהלת במסגרת חיסכון לכל ילד כספים בהיקף של 6.7 מיליון שקל, המהווה נתח שוק של 13%.

סוגיה מעניינת היא בחירת ההורים את מסלול ההשקעות בקופת הגמל – רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים. כמעט מחצית מן הכספים הופנו למסלול המאופיין בסיכון מוגבר. כ- 8% הועברו למסלול בעל סיכון בינוני, כ-15% למסלול השקעות המותאם לכללי ההלכה היהודית ופחות מ-10% למסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.

העדפות וטעמי הציבור, כפי שבאו לידי ביטוי בבחירה שלהם לאופן ניהול כספי החיסכון לילדים, בולטות מאוד לנוכח חוסר מעורבות הציבור בבחירת רמת הסיכון בניהול כספי הגמל והפנסיה שלו עצמו.

יותר מ-20 שנים מנהלות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מסלולי השקעה בעלות רמות סיכון שונות. קופות גמל מסלוליות מוצעות לציבור על מנת לתת מענה לכל חוסך על פי אופק החיסכון שלו, טעמיו האישיים ורמת הסיכון התואמת לכך. במהלך התקופה ניתן לזהות מעורבות מעטה מאוד של הציבור בבחירת רמת סיכון, מסלול השקעות והפניית הכספים נעשית באופן אוטומטי למסלול ברירת מחדל – עד שנת 2015 למסלול כללי ומאז 2016 למסלול מותאם לגיל החוסך כמסלול ברירת מחדל.

[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply