קופות גמל: חיסכון לכל ילד – תמונת מצב

בעקבות תחילת ההפקדות לזכות הילדים ניתן ללמוד ש-12 קופות גמל הוקמו לצורך קליטת הכספים עבור הילדים, שמנוהלים על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות. בסוף ינואר הסתכמו הכספים בקופת גמל חיסכון לכל ילד ב-51 מיליון שקל

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

במסגרת חוק התקציב לשנים 2015-1016, שחקיקתו הסתיימה באמצע 2015, נקבע שהחל מחודש מאי 2015 יהיה זכאי כל ילד שגילו בעת חקיקת החוק קטן מ-18 לתכנית חיסכון, שאליה יבוצעו הפקדות על ידי הביטוח הלאומי מתוך תקציב המדינה. המדינה, באמצעות הביטוח הלאומי, תפקיד מדי חודש לכל ילד 50 שקל. בהגיעו של הילד לגיל 18 יופקד לזכותו מענק חד פעמי של 500 שקל וכאשר ימלאו לו 21 יזוכה החיסכון של הילד במענק נוסף של 500 שקל ובלבד שלא משך עד אותה עת כספים מן התכנית חיסכון לכל ילד.

בפני כל הורה אפשרות לבצע מספר החלטות בקשר לחיסכון של ילדו. ראשית התבקש ההורה להחליט אם ההפקדות יבוצעו לתכנית חיסכון בבנק או לקופת גמל.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
.

Be the first to comment