רופאה תובעת 1.6 מיליון שקל ממאוחדת: הקופה הפרה הסכם עבודה אישי ולא עמדה בהסכם קיבוצי

לדברי התובעת, רופאה מומחית לכירורגיית פה ולסת, עיקר תביעתה מתייחסת לתשלום פיצויי פיטורין, סנקציה על עיכוב התשלום ולאי סדרים שהיו קיימים לאורך כל תקופת העסקתה. לדבריה מדובר באי סדרים שהתווספו לחישוב בלתי נכון של שכר העבודה שהביאו להרעה מוחשית בהכנסותיה ואילצו אותה להתפטר

בבית הדין האזורי לעבודה הוגשה תביעה בסך של כ-1.6 מיליון שקל על ידי רופאה מומחית לכירורגיית פה ולסת ומרצה באוניברסיטת תל אביב, נגד קופת חולים מאוחדת בה הועסקה מעל 17 שנה החל משנת 1999, בטענה להפרת הסכם עבודה אישי ולאי עמידה בהסכם קיבוצי.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

לטענת התובעת בתקופה האחרונה ירדה רמת השכר שלה בשיעור של כ-40%. לדבריה, במענה לפנייתה להנהלת הקופה בראשית שנת 2016 נאמר לה כי רמת השכר לא תפגע מעבר לכ-3% ועל כן היה ותתפטר בשלב זה היא לא תזכה לפיצויי פיטורין. לטענתה נמסר לה עוד כי מתגבש הסכם קיבוצי שיבטיח את זכויות העובדים והיה והתחזית של 3% לא תתממש אזי היא תוכל להתפטר ולקבל פיצויים כמפוטרת.

בתביעה שהוגשה נאמר כי בנובמבר 2016 ולמרות האמור בהסכם, כי ירידה של 8% ברמת ההכנסות מזכה את העובד לראות בכך הרעת תנאים המזכים בפיצויי פיטורין, הרי בעת שהודיעה על התפטרותה היא קיבלה הודעה על הפסקת יחסי העבודה ללא אזכור של זכותה לפיצויי פיטורין.

לדברי התובעת תביעתה מתייחסת להפרת הסכם עבודה אישי וכן לאי עמידה בהסכם הקיבוצי בשני מישורים: האחד פיצויי פיטורין ופיצויי הלנת פיצויי פיטורין והשני זכויותיה הנובעות מההסכם האישי שלא כובדו על ידי הקופה. התובעת מציינת כי למרות שעיקר תביעתה מתייחסת לתשלום פיצויי פיטורין וסנקציה על עיכוב התשלום, היא מציינת בראשית תביעתה בנוגע לאי סדרים שהיו קיימים לאורך כל תקופת העסקתה. לדבריה מדובר באי סדרים נוספים שהופעלו במהלך שנת 2016 והתווספו לחישוב בלתי נכון של שכר העבודה שהביא להרעה מוחשית בהכנסותיה ואילצו אותה להתפטר.

בין היתר נטען בתביעה כי החל משנת 2016 השיתה הקופה על שכמם של הרופאים את ההנחות שהעניקה לאוכלוסיות מיוחדות כדוגמת למבוטחי ביטוח משלים “שיא” או לעובדי הקופה, ובדרך זו הפחיתה הקופה באופן חד צדדי את ההכנסות של הרופאים.

עוד נטען בתביעה כי כתוצאה מיישום ההסכם הקיבוצי בטענה של צורך ב”הבראה כלכלית”, נקטה הקופה בהליכים של עליית תעריפים מצד אחד ושל שחיקת שכר הרופאים מצד שני. לדברי התובעת, התוצאה הייתה עזיבה של מספר רב של רופאים מומחים וותיקים את עבודתם, ירידה באיכות הטיפול לצד עלייה בעלויות למטופלים וכפועל יוצא מכך נטישה של מטופלים את מרפאות הקופה ועקב כך ירידה בפעילות הכללית במרפאות.

התובעת מבקשת מבית הדין לחייב את קופת חולים מאוחדת לשלם לה הפרשי שכר בסכום כולל של 1.6 מיליון שקל, סכום הכולל תשלום פיצויי פיטורין בסך כ-880 אלף שקל ופיצוי של כ-350 אלף שקל בגין הלנת פיצויי פיטורים.

תגובת קופת חולים מאוחדת: “התביעה טרם התקבלה. עם קבלתה נלמד את הנטען בה ונשיב כמקובל בבית הדין”.

Be the first to comment