רשות ההגבלים העסקיים: אי הצגת מודלים חדשים לתגמול סוכני הביטוח – לא מהווה קרטל

במכתבו של נשיא לשכת סוכני הביטוח למנכ"לי חברות הביטוח הוא הלין על כך שהחברות לא הציגו מודל תגמול חדש בהתאם לחוק ואף העלה חשש כי מדובר בפעילות קרטלית. ברשות מסרו: התשתית העובדתית לא מעלה חשש לקרטל

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח ועו”ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים

אי הצגת מודלים חדשים לתגמול סוכני הביטוח אינה מהווה קרטל – כך לפחות סבורה הרשות להגבלים עסקיים. בעקבות מכתבו של נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ לראשי חברות הביטוח, בו העלה הנשיא חשש כי החברות פועלות באופן קרטלי, מסרה רשות ההגבלים העסקיים כי “התשתית העובדתית לא מעלה חשש לקרטל”.

על פי החוק שנכנס לאחרונה לתוקף, חברות הביטוח חייבות להציג מודלים חדשים לתגמול סוכני הביטוח, כך שעמלותיהם ייקבעו ללא קשר לדמי הניהול. החוק נכנס לתוקף ב-1 באפריל, אולם עד כה, חברת ביטוח אחת בלבד – איילון – פרסמה מודל חדש, המתייחס לביטוח מנהלים בלבד (החברה מיזגה את פעילות הפנסיה והגמל עם מיטב דש). כמו כן, מספר בתי השקעות, בהם פסגות, ילין לפידות ואנליסט, פרסמו מודלים למוצרי הגמל וההשתלמות, והם מצטרפים להלמן אלדובי, שהשיק לפני כשנתיים את “המודל השקוף”, בו סוכני הביטוח מקבלים עמלה ללא קשר לדמי הניהול שנקבעים על ידי החברה. יצוין כי אף לא אחד מהמודלים מתייחס לתגמול הסוכנים על שיווק קרן פנסיה – המוצר הפנסיוני הנמכר ביותר בשנים האחרונות.

לפני כשבועיים, מספר ימים לאחר כניסת החוק לתוקף, שלח נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, מכתב למנכ”לי חברות הביטוח, בו הלין על כך שהחברות טרם הציגו מודלים חדשים לתגמול הסוכנים. אברמוביץ אף העלה חשש כי מדובר בקרטל: “בשים לב לעובדה כי גם יתר המבטחים פועלים באופן דומה, הרי שמחדלכם יכול ויחשב לקרטל שהרי הוא עונה על ההגדרה ולפיה המדובר – בהתאגדות של ספקי מוצר או שירות שנועדה להגדיל את רווחי חבריה ולבטל את התחרותיות ביניהם”.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר כי העניין נמצא בבדיקה.

Be the first to comment