רשות ניירות ערך הטילה עיצומים של 300 אלף שקל על בנק לאומי ו-108 אלף שקל על מור קרנות נאמנות

בהטלת העיצום הכספי על בנק לאומי הודגשה חשיבות רישום פעולות הייעוץ על פי התקנות. בהטלת העיצום על מור קרנות נאמנות הודגש חשיבות פרסום העלויות המלאות של רכישת הקרן

פטיש בימה"ש
פטיש בימה"ש

רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספים בסך של כ-108 אלף שקל על בית ההשקעות מור קרנות נאמנות בעקבות פרסום מטעה באתר האינטרנט של החברה. הפרסום עצמו נגע לשיעור דמי הניהול בקרן הכספית של בית ההשקעות שפורסם ללא שיעור ההוספה כנדרש. הרשות ציינה כי בעקבות היעדר הפרות קודמות והפעולות שנקטה החברה למזעור הנזק, היא בחרה להקטין את העיצום בשיעור של 75%.

בנוסף, הרשות הטילה עיצום כספי בסך של 300 אלף שקל על בנק לאומי בגין לקויים ברישום של פעולות ייעוץ. הליקויים, על פי הרשות, פגעו באפשרות לבחון את איכות הייעוץ שניתן ללקוחות ואת מקצועיותו, וזאת על רקע החשש שעלה ממצאי הבדיקה כי ייתכן וניתנו על ידי היועצים המלצות ללא מודעות לקיומה של גביית הוספה מרוכשי היחידות בקרנות המומלצות. כלומר דמי הניהול שלקוחות הבנק הסכימו עליהן היו נמוכים בפועל מדמי הניהול שנגבו. בעקבות פעולות שהנהלת לאומי נקטה בהן, הרשות הקטינה את העיצום ב-25%.

מבנק לאומי נמסר: “אין לנו מה להוסיף מעבר למה שנכתב בדיווח”.

ממור קרנות נאמנות סירבו להגיב.

 

Be the first to comment