שכרו של מנכ”ל ביטוח ישיר עמד ב-2017 על 2.9 מיליון שקל, ירידה של יותר ממיליון שקל ב-2016

המנכ"ל, רביב צולר הודיע לאחרונה על פרישה ומעבר לחברת כיל. ברקע לחוק שכר הבכירים, שכרו של צולר נחתך ב-40% תוך שנתיים

רביב צולר, מנכ”ל ביטוח ישיר

שכרו של רביב צולר, מנכ”ל ביטוח ישיר, ירד לכדי 2.9 מיליון שקל – לעומת 4 מיליון שקל ב-2016. כך עולה מהדוח השנתי של חברת הביטוח לשנת 2017. שכר הבסיס של צולר עמד על 2.5 מיליון שקל והמענק השנתי עמד על 400 מיליון שקל. מדובר כאמור, בירידה בשכר של יותר ממיליון שקל לעומת 2016 וכמעט שני מיליון שקל לעומת 2015.

נזכיר כי באוקטובר 2016 נכנס לתוקפו חוק שכר הבכירים במשק הקובע מגבלות על התגמול לנושאי משרה בכירים ולעובדים בתאגידים פיננסיים שגרם לירידה כוללת במשכורת של בכירי הענף.

צולר, שכיהן בחברה כמנכ”ל בעשר השנים האחרונות, הודיע כי יעזוב בחודשים הקרובים את החברה כדי לכהן כמנכ”ל בחברת כיל. בשנים האחרונות, לצד השכר הרגיל, לשכרו של צולר נוסף תשלום במניות כאופציות שניתנו לו בשנת 2012. כל האופציות שהוקצו מומשו בשנת 2016 וב-21 במאי 2017 תמה תקופת החיים החוזית של תכנית האופציות.

שכרו של המשנה למנכ”ל לשעבר, רענן סעד, הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל בשנת 2017 ומענק בסך של כ-200 אלף שקל. בנוסף לסעד הוענק מענק עזיבה בסך של 400 אלף שקל כנגד התחייבות שלא להתחרות בעסקי החברה עד יולי 2018. שכרו של המשנה למנכ”ל הנוכחי, קובי סבן, הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל ומענק של כמעט 400 אלף שקל.

שני הסמנכ”לים בחברה, דוד מיכאל ויורם ניזרי, השתכרו 1.2 ו-1 מיליון שקל בהתאמה. המענקים שהוענקו להם עומדים על 300 אלף כל אחד.

Be the first to comment