תביעה בסך של כ-1.3 מיליון שקל: בנק לאומי מסרב להעניק קידום לתובעת בעקבות גילה

לטענת התובעת, מנהלת לקוחות עסקיים בסניף עכו מזה 41 שנה, לאורך שבע שנים האחרונות היא הופלתה על ידי הבנק בכך שסירב להעניק לה את הקידום לדרגה 11, זאת על אף שהובטח לה על ידי מנהליה כי תקודם בעקבות המלצות רבות והצטיינותה בעבודתה. תגובת בנק לאומי : מדובר בתביעה מופרכת והזויה

צילום: נעמן פרנקל

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה תביעה בסך של כ-1.3 מיליון שקל על ידי כוכבה מלמוד נגד בנק לאומי בטענה להפליה על רקע גיל, מין וממניעים זרים.

לטענת התובעת, מנהלת לקוחות עסקיים בסניף עכו מזה 41 שנה, לאורך שבע שנים האחרונות היא הופלתה על ידי הבנק בכך שסירב להעניק לה את הקידום לדרגה 11, זאת על אף שהובטח לה על ידי מנהליה כי תקודם בעקבות המלצות רבות והצטיינותה בעבודתה.

התובעת מציינת, כי מדובר בקידום משמעותי הטומן בחובו הטבות כספיות בשכר לרבות הטבות הנכללות בפנסיה ובקידום שבצידו יוקרה, מעמד וסטטוס מיוחדים בבנק.

לדברי התובעת, הסיבה העיקרית להפליה בה נקט הבנק כלפיה היא היותה קרובה לגיל הפרישה, ובנוסף, העובדה לפיה הקידום לדרגה כאמור טומן בחובו גם זכויות פנסיה ומשמעותו השקעה כספית משמעותית של הבנק בה.

עוד לטענת התובעת, אין ולא הייתה כל מחלוקת בדבר כישוריה ויכולותיה שמזכים אותה בדרגה 11 וכי היא זכאית על פי כל קריטריון כבר לפני שנים לקידום לדרגה כאמור. לדבריה, הבנק הפלה אותה על רקע גילה והיותה קרובה לגיל הפרישה וכן על רקע היותה אישה וכי הבנק ביקש לנצל אותה עד תום ללא קידומה בתמורה וכמתבקש.

התובעת מציינת, באמצעות עוה”ד איל צורף ואדם למברגר, כי במרחב חיפה והצפון אליו היא שייכת כל המנהלים שקודמו לדרגה 11 בשנים האחרונות היו גברים שהישגיהם לא עלו על הישגיה. עוד היא מציינת, כי תפקידה כיום של מנהלת לקוחות עסקיים הנו תפקיד שהתקן הרשמי שלו הוא דרגה 12 ואולם היא לא קודמה אפילו לדרגה 11.

אשר על כן מתבקש בית הדין לעבודה להורות על תיקון רטרואקטיבי של הפליית התובעת כך ששכרה יכלול את ההטבות הכלולות בדרגה 11 החל מינואר 2011 ועד היום. המשמעות הכספית לכך הינו תשלום שכר של כ-600 אלף שקל ובנוסף תשלום ההפרשות השונות, פנסיוניות ואחרות אותן הפסידה במשך התקופה הרלוונטית בסך של כ-175 אלף שקל וכן פיצויים בגין הפלייתה ונזקיה הבלתי ממוניים בסך של כ-500 אלף שקל.

בנוסף מתבקש בית הדין להורות לבנק להעניק לתובעת דרגה 11 במתח הדרגות הניהולי החל ממועד הגשת התביעה ולחלופין לשלם לתובעת את תמורת הדרגה בכסף ממועד הגשת תביעתה ואילך בסך של 2.1 מיליון שקל.

תגובת בנק לאומי : “מדובר בתביעה מופרכת והזויה. מפאת כבודה של העובדת אנו בוחרים שתגובת הבנק תוגש רק לבית הדין שבקרוב יסלק תביעה זו”.

Be the first to comment