תביעה נגד סוכני הביטוח של ארגון המורים: תיק הביטוח של המורים נמכר בסתר ובניגוד להסכמים קודמים

על פי התביעה, ליבנה סוכנויות מכרו את תיק הביטוח של סוכנות המורים למרות שב-2011 נחתם הסכם בין סוכנות זו לגלובוס סוכנות לביטוח על שיתוף פעולה בתחום. בתביעה נטען כי חנן ליבנה הסתיר מגלובוס את שיעורי העמלות שהגיעו אליו בגין ההתקשרויות שאותן נטל במלואן לידיו. תגובת חנן ליבנה: אין לתביעה שהוגשה כל בסיס. אין לי עניין לנהל את ההליך דרך אמצעי התקשורת ותגובתי תוגש לבית המשפט

שנת 2017 כשנה מוצלחת: נתוני הלמ"ס על שוק העבודה.
שנת 2017 כשנה מוצלחת: נתוני הלמ"ס על שוק העבודה.

גלובוס סוכנות לביטוח, בעלת השליטה בחברת חנן ליבנה-סוכנות לביטוח (1998) ובעליה של גלובוס שאול פסטרנק, הגישו תביעה בסך כ-3.5 מיליון שקל נגד סוכן הביטוח חנן ליבנה מפתח תקוה, שייסד עם גלובוס את סוכנות חנן ליבנה, וכנגד פאוור פורס סוכנות לביטוח (מאוגדת תחת שמיים סוכנות לביטוח) ונגד מיטל כהן אברהימוף בעלת השליטה בפאוור פורס.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר, כי חנן ליבנה היה סוכן הביטוח של ארגון המורים יותר מ-20 שנה ובמסגרת זו ניהל סוכנות ביטוח עצמאית. נוכח קשים כלכליים אליהם נקלע חתם ליבנה עם גלובוס סוכנות לביטוח במחצית אוקטובר 1998 על הסכם לשיתוף פעולה עסקי, בו נקבע כי הוא ישמש כמנהל עסקים של סוכנות ביטוח, שתוקם ותהיה בבעלות משותפת שלו ושל גלובוס.

על פי התביעה, הצדדים נקלעו למחלוקות באשר לתפקודו של ליבנה בסוכנות, ובמחצית אוקטובר 2001 נחתם ביניהם הסכם גישור. לטענת התובעים, ליבנה הפר באופן בוטה את תנאי הסכם הגישור והסתיר מהם עסקאות ביטוח קולקטיביות שנערכו עם הפניקס בתיק הבריאות במהלך תקופת ההסכם ואשר אותן הוא אף רשם על שמו בלבד ולא על שמה של סוכנות הביטוח כפי שהתחייב בהסכם. כך התברר לתובעים במקרה כי ליבנה גרם לכריתת שני הסכמי ביטוח קולקטיביים חדשים בין הפניקס לארגון המורים: האחד לביטוח השתלות ותרופות קולקטיבי לחברי הארגון ובני משפחתם, והשני לביטוח תרופות קולקטיבי לחברי הארגון. נטען בתביעה, כי ליבנה רשם את העסקאות האמורות שלא כדין על שמו, וכי לא יידע את התובעים על דבר ההתקשרויות והסתיר מהם את שיעורי העמלות שהגיעו אליו בגין ההתקשרויות שאותן נטל במלואן לידיו.

בהמשך נטען, כי בסיומו של מו”מ שניהלו הצדדים לסיום המחלוקות, נחתם ביניהם במחצית נובמבר 2011 הסכם שנועד להבטיח את התנהלותם בקשר לתיק הביטוח המשותף הכולל שלושה הסכמי ביטוח בריאות קולקטיביים של חברי ארגון המורים העל יסודיים. בהסכם נקבע בין היתר כי ליבנה ימשיך לשמש כמנהל העסקים של הסוכנות.

בתביעה נאמר, כי לפני יותר מחודש הגיעה הודעת דוא”ל מארגון המורים ל-75 אלף חבריו, המבקשת להבהיר להם כי “סוכנות הביטוח חנן ליבנה POWER FORCE היא סוכנות הביטוח היחידה הפועלת מטעם ארגון המורים”, הודעה שנשלחה לאחר שליבנה מכר את תיק הביטוח הפרטי שלו לפאור פורס. לדברי התובעים, נציגת המכירות של פאוור פורס הודתה בכך שפאוור פורס רכשה מליבנה חלק מהתיק של ארגון המורים וכי היא הכתובת להצטרפות חברי ארגון המורים לפוליסות סיעוד פרטניות שאמורות על פי ההסכם חלק מתיק הביטוח המשותף.

לדברי פסטרנק, נציגי הפניקס האחראים על הפוליסות בתיק המשותף הודיעו לו כי להבנתם ליבנה אינו עתיד לחדש את הפוליסות או להאריכן, וכי ככל הנראה חידוש הפוליסות האמורות יבוצע על ידי פאוור פורס, שתמונה כסוכנות הביטוח החדשה של ארגון המורים.

בתביעה נטען, כי ליבנה מבקש לנשל את התובעים מזכויותיהם בתיק המשותף. בית המשפט מתבקש להצהיר כי ליבנה הפר את ההסכם עמם כאשר התקשר בינואר 2015 עם הפניקס בהסכם ביטוח קולקטיבי. כמו כן הביא לחתימה על הסכם ביטוח קולקטיבי נוסף, השלמה להסכם ביטוח תאונות אישיות לחברי הארגון ומשפחותיהם, וזאת באופן אישי ולא במסגרת התיק המשותף תוך שהוא מפר חובות אמון כלפיהם וגוזל מהם הזדמנות עסקית.

בנוסף הפר ליבנה את ההסכם כאשר העביר או מכר לסוכנות פאוור פורס את הזכות לבטח את חברי ארגון המורים בביטוח פרט סיעודי חרף פוליסת הביטוח הסיעודי הקולקטיבית שהיוותה חלק מהתיק המשותף ובוטלה על ידי הממונה על הביטוח. בנוסף הפר את ההסכם עת ניסה להבריח את התיק המשותף, שמחציתו בבעלות סוכנות חנן ליבנה, מהתובעים לסוכנות פאוור פורס.

עוד מתבקש בית המשפט להצהיר כי החל מינואר 2015 סוכנות חנן ליבנה היא הבעלים של פוליסות התאונות האישיות הקולקטיביות המתנהלות בהפניקס, ולכל הפחות הבעלים במשותף עם פאוור פורס. בנוסף, כי הסוכנות היא הבעלים של כל פוליסות ביטוח פרט סיעודי שחנן ליבנה ופאוור פורס החתימו ומחתימים את מי מחברי ארגון המורים, חלף הפוליסה הקולקטיבית שבוטלה.

בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעים בתשלום הסכומים המגיעים לתובעים בכל הנוגע לפוליסות התאונות האישיות הקולקטיביות או פוליסות ביטוח פרט סיעודי, סכום המוערך במיליון שקל, וכן לחייב את הנתבע לשלם לתובעים פיצויים בסך 2.5 מיליון שקל בגין הנזקים שנגרמו להם.

תגובת חנן ליבנה: אין לתביעה שהוגשה כל בסיס. אין לי עניין לנהל את ההליך דרך אמצעי התקשורת ותגובתי תוגש לבית המשפט.

תגובת מיטל כהן, מנכ”ל שמיים: “כתב התביעה נמסר לידינו בימים אלה. הטענות המפורטות בו נטענות ללא כל ביסוס והן חסרות שחר. תגובת הסוכנות תוגש לבית המשפט”.

Be the first to comment