תביעה על אפליית עובדת בעיריית צפת: מניעי העירייה לאפלייתה בשכר אינם ענייניים כלל וכלל

התובעת טוענת כי על אף היותה עובדת בכירה ומוערכת בעירייה, היא מרוויחה שכר נמוך משל כל עמיתיה אשר כולם גברים

צפת. תמונה: creative commons
צפת. תמונה: creative commons

רחל (חלי) טל מהנדסת העיר צפת, הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת תביעה בסך 465 אלף שקל כנגד עיריית צפת בגין אפליה על פי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת. במבוא לתביעה נאמר כי עניינה באפליה בוטה כנגד התובעת אשר נדהמה לגלות ביום בהיר אחד כי על אף היותה עובדת בכירה ומוערכת בעירייה, היא מרוויחה שכר נמוך משל כל עמיתיה אשר לא במפתיע כולם גברים.

התובעת מציינת כי תפקידה בעיריה כמהנדסת העיר מזה 4 שנים הוא אחד מששת התפקידים הבכירים ביותר בעירייה, ואולם התברר לה לתדהמתה כי כל עמיתיה הגברים המועסקים בתפקיד בכיר ובאותו דירוג כמוה, משתכרים שכר גבוה משמעותית משכרה שלה.

לדבריה היה ברור לה כי עבודתה וכישוריה אינם נופלים מאלו של עמיתיה, ועל כן התעורר בה החשד שמניעי העירייה לאפלייתה בשכר אינם ענייניים כלל וכלל, ונובעים מהיותה אישה ותו לא. בנסיבות אלה לדבריה היא החלה בבירור זכויותיה, ואז הסתבר לה כי העירייה פועלת בניגוד מוחלט לחוזרי מנכ”ל משרד הפנים החלים על העסקתה, ומשלמת לה שכר נמוך משמעותית מהשכר המינימלי המצוין בהנחיות משרד הפנים ביחס לתפקידה.

התובעת טוענת כי בחרה להתנהל באופן לויאלי והוגן ועל כן פנתה אל מנהליה בבקשה לתיקון העוול שנעשה לה, ואולם העירייה בחרה להציג בפניה מצג שווא של “טיפול בנושא” וגררה אותה כמעט שנה ללא תיקון המעוות, ובסופו של דבר ולאחר שכלו כל קיצין אישרה לה העירייה העלאת שכר זעומה ובלתי מספקת אשר כמוה כלעג לרש.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד אורי טורקיה שלס נטען כי לאחר מכן שינתה העירייה את עורה ווהעלתה טענה לפיה היא כלל אינה מחויבת להעלות את שכרה של התובעת, ואף העלתה לראשונה מז שנים של עבודה טענות כלפי תפקודה של התובעת ואי שביעות רצון מעבודתה, אשר לכאורה משפיעות על העובדה ששכרה הוא כה נמוך ביחס לעמיתיה.

בית הדין מתבקש לחייב את עיריית צפת לפצות את התובעת בגין הפרשי שכר וכן תשלום פיצויים בסך של 120 אלף שקל בגין אפליה פסולה על פי חוק שכר שווה עובד ולעובדת ו-50 אלף שקל בגין עוגמת נפש. בנוסף מתבקש בית הדין לחייב את העיריה לחשוף את שכרם של חמשת העובדים הבכירים המועסקים בעיריה מלבד התובעת, שהינם: מנכ”ל העיריה, הגזבר, היועץ משפטי, המבקר, ומנהל אגף החינוך, וזאת החל מתחילת העסקתם.

את תגובת עיריית צפת לא ניתן היה להשיג עד כתיבת שורות אלו.

Be the first to comment