מלם תים נתבעת לאחר שלא עמדה ביעדי פרויקט ברשות המיסים

רשות המיסים טוענת להפרת הסכם לאספקת שרותי מיקור חוץ לפיתוח, הקמה, ותפעול של מערכת סחר חוץ דור חדש - מערכת "שער עולמי". פיתוחה של המערכת החדשה לא הושלם ביעד המקורי של 3 שנים, ופיתוח הפרויקט הגיע למבוי סתום. מלם תים בתגובה: התביעה רצופה באי דיוקים ומציגה תמונה עובדתית חלקית בלבד

לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל
לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל

רשות המסים הגישה לבית משפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 170 מיליוני שקלים נגד חברת מלם מערכות מחשב בטענה להפרת הסכם לאספקת שרותי מיקור חוץ לפיתוח, הקמה, ותפעול של מערכת סחר חוץ דור חדש – “שער עולמי”, שנועדה לשפר את יעילות סחר החוץ של המדינה.

במבוא לתביעה נאמר, כי עיקרו של ההסכם בין הצדדים בהתקשרות ארוכת טווח מחודש ספטמבר 2008 הנוגעת לפרויקט מהגדולים הקיימים בשירות המדינה ובמשק הישראלי בכלל, פרויקט רחב היקף הן כספית (כ-300 מיליון שקל) והן במספר הגופים המעורבים בו: רשות המסים, קהיליית סחר חוץ של מדינת ישראל כגון: משרדי ממשלה, סוכני מכס, יבואנים, לשכות המסחר ועוד, ביחס לפיתוח מערכת מחשוב שתתמוך בסחר החוץ של המדינה – “שער עולמי”, שנועדה להחליף את מערכת המחשוב הנוכחית.

לדברי רשות המסים, פיתוחה של המערכת החדשה לא הושלם ביעד המקורי של שלוש שנים, ופיתוח הפרויקט הגיע למבוי סתום. ובין הצדדים נתגלעו מחלוקות ביחס לסוגיות מקצועיות הנוגעות לאופן ביצוע הפרויקט ולפרשנות מסמכי האפיון. בעקבות כך פנו הצדדים בשנת 2011 לבוררות מקצועית, ובמסגרת הבוררות סוכמה על ידי הצדדים תכנית עבודה לפיה המערכת החדשה תעלה לאוויר לא בשלב אחד אלא בארבעה שלבים. התביעה שהוגשה באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) נאמר כי משהתקרב מועד העלייה לאוויר של השלב השני, שלב ייבוא בסיסי שהוא החלק הארי של המערכת בו ההיקף המחשובי הרחב ביותר ופיתוחו לא הושלם, חתמו הצדדים בסוף חודש דצמבר 2014 על הסכם הרחבה לפיו מועד העלייה לאוויר של השלב האמור יהיה עד לחודש יולי 2015.

לדברי רשות המסים, תביעתה זו היא בגין הנזקים הרבים שנגרמו בעקבות עיכוביה של מלם בפיתוחו הנדרש של שלב ייבוא בסיסי של מערכת “שער עולמי”, עיכוב שנמשך 31 חודשים, כך שבמקום עלייתו לאוויר של השלב האמור בחודש יולי 2015 בהתאם להסכם ההרחבה שנחתם בין הצדדים, השלב עלה לאוויר בסופו של יום בחודש ינואר שנה זו.

לטענת רשות המסים, מלם הפרה את ההסכם וכן את הסכם ההרחבה בהפרות יסודיות המזכות אותה בפיצויים. בין היתר: מערכת המחשוב החדשה לא הייתה מוכנה לעלייה לאוויר במועד שנקבע, מערכת המחשוב לא עמדה בסטנדרטים אליהם התחייבה מלם, שלב הייבוא הבסיסי במערכת החדשה היה חסר רכיבים בסיסיים ובעלי משקל מרכזי, המערכת לא עמדה במדדי האיכות הנדרשים ומלם לא הייתה מוכנה לתפעול ותחזוקה של המערכת ועוד.

לדברי רשת המסים, מחדלה של מלם והתנהלותה הרשלנית פגעו בעלייתה של מערכת תשתיתית ומרכזית של מדינת ישראל, מערכת שאף כיום אינה נמצאת עדיין ברמת הבשלות שרשות המסים הזמינה והיא זכאית לקבל.

תגובת הנתבעת נעשתה במסגרת דיווחה של מלם תים לבורסה: “מלם ויועציה המשפטיים לומדים את פרטי התביעה, ומשכך בשלב זה לא יתן להעריך את סיכוייה. עם זאת יצוין, כי מעיון ראשוני עולה שהתביעה רצופה באי דיוקים ומציגה תמונה עובדתית חלקית בלבד. עוד יצוין, כי עמדת מלם היה שכל סכסוך בנושאים המוזכרים בכתב התביעה דינו להיות נדון במסגרת הליך הבוררות המתקיים כיום בין הצדדים”.

 

Be the first to comment