תקנות התשלומים: הפעימה השנייה נכנסה לתוקף – גם מעסיקים של 50 עד 100 עובדים מחויבים לדווח באמצעות הממשק האחיד

מעסיקים עם פחות מ-50 עובדים יחויבו לדווח באמצעות הממשק האחיד החל מפברואר 2018

 

החודש (פברואר 2017) נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של תקנות התשלומים – כך שדיווחי הפנסיה למשכורת ינואר יבוצעו באמצעות הממשק האחיד. התקנות מחייבות את כל המעסיקים במשק לדווח באופן דיגיטלי ובמבנה אחיד, באמצעות הממשק האחיד, לחברות המנהלות את פרטי החיסכון הפנסיוני. בתחילת 2016 חויבו בתי העסק עם 100 עובדים ומעלה לעשות שימוש בממשק האחיד, וכעת גם מעסיקים עם 50-100 עובדים מחויבים לדווח באופן זה.

התיקון נעשה באמצעות תיקון תקנות שפורסם ב-2 ביוני 2016, מתוך מטרה “להקל על הליך יישום התקנות”. כניסת התקנות לתוקף, לפלח מעסיקים זה, אמורה הייתה להתבצע כבר ביולי 2016 (מעסיקים של 50-100 עובדים).

מעסיקים עם פחות מ-50 עובדים יחויבו לדווח באמצעות הממשק האחיד החל מפברואר 2018 – במקום ינואר 2017, כפי שנקבע עם התקנת התקנות.

קודם לכן, בדצמבר 2015, נעשתה הקלה נוספת בתקנות. הדחיות החוזרות נעשו על מנת לאפשר לשוק להתמודד עם הקשיים בחידוש הטכנולוגי שכפה הרגולטור על המוסדיים, הסוכנים והמעסיקים. סוכני הביטוח ומעסיקים התלוננו על קשיים רבים ביישום התקנות, ואנשי הפיקוח נעתרו כאמור, ודחו את יישום התקנות על מנת לאפשר לשוק להכיל את השינויים.

Be the first to comment