חדשות

הרשות מאשרת: נקבע מנגנון החזר עמלה בעת ביטול פוליסת חיים ריסק

פברואר 14, 2019

עוד נקבע במסגרת הרפורמה: כל ההוצאות והמרכיבים שמשלם המבוטח פוליסת ביטוח המנהלים ישוקפו בדמי הניהול. תכניות ביטוח חיים המעודכנות אושרו לתקופה של שנתיים שבסיומן תבחן הרשות את השלכות ההוראות החדשות על התחרות בשוק

מאמרים

אסור לעבוד על העובדים

פברואר 14, 2019

עיריית חדרה תפצה עובדת לשעבר: העירייה פתחה את הקרן באיחור של שלוש שנים וכתוצאה מכך המבוטחת נשארה ללא כיסוי ביטוחי. חוות דעת אקטוארית שצורפה לתביעה המחישה את הנזקים שנגרמו לעובדת

1 2