איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

דגשים בעניין הפקדות מעסיק לזכות עובדיו בקופות גמל

11 בינואר 2018

בחודשים האחרונים פעלה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון להסדיר את אופן ביצוע הפקדות מעסיק לזכות חשבונות עובדיו בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. הוראות רשות שוק ההון נועדו לייצר אחידות באופן דיווח המעסיק על הפקדות לקופות גמל

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

היום יותר מתמיד – קופה רב מסלולית לפיצויים

27 בנובמבר 2017

התלות בשוק ההון של קופות מרכזיות לפיצויים גורמת לעיתים לפערים בין הכספים שנצברו בקופות של מעסיקים לבין ההתחייבויות לתשלום פיצויים לעובדים. זה הזמן של המעסיק להתאים את רמת הסיכון לצרכיו גם בכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

הייעוץ הפנסיוני בבנקים – OUT

9 בנובמבר 2017

האם באמת אזרחי מדינת ישראל זוכים לייעוץ פיננסי אובייקטיבי? אולי, אבל מעט מאוד

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

עמלות הפצה, שירותי שיווק פנסיוני ומה שביניהם

1 בנובמבר 2017

פתאום, לאחר יותר מעשור, גילו עבודות ביקורת שערכו אנשי רשות שוק ההון בחברות לניהול קופות גמל, שאלו משלמות עמלות הפצה לבעלי רישיון גם כאשר אלה לא מעניקים כל שירות פנסיוני ללקוח. מדוע יש להבהיר את המובן מאליו?

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

הריכוזיות בענף קרנות הפנסיה: שוק קרנות הפנסיה החדשות הוא הריכוזי מבין שלושת השווקים התחליפים בשוק החיסכון הפנסיוני

23 באוקטובר 2017

העובדה שלאורך שנים אותן קרנות פנסיה שומרות על הדומיננטיות שלהן והן אלו שזוכות למירב ההפקדות ואין גופים חדשים המצטרפים לשוק – מחייבת מעורבות רגולטורית. חובה לנקוט במעשה כאשר ברור שעיקר הצמיחה בשוק החיסכון הפנסיוני נעשית בקרנות פנסיה חדשות.

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

יותר מ-2 מיליארד שקל בקופות הגמל לילדים

19 בספטמבר 2017

מאת איציק אסטרייכר  בסוף חודש יולי נצברו כבר יותר משני מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית – תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח. ההפקדות יבוצעו, נקבע בחוק, עד הגיעו של הילד לגיל 18, 50 שקל מדי חודש ובגיל 18 תבוצע הפקדה חד פעמית בסך חמש מאות שקל. אם לא ימשוך הילד את הכספים לפני הגיעו לגיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לזכות החיסכון של הילד סכום נוסף של חמש מאות שקל. החיסכון יכול להתבצע

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האיום הגדול על קרנות הפנסיה: ירידה צפויה בהכנסות של יותר מ-72 מיליון שקל / מאת איציק אסטרייכר

31 באוגוסט 2017

זאת, מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

7 באוגוסט 2017

שוק קרנות הפנסיה ממשיך לצמוח. שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה בתשואות שהניבו הקרנות השונות בשוק

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האמונה שפוגעת במאמינים – האם זו גזירה משמים?

20 ביולי 2017

על מנת לתת מענה לציבור החרדי שחוסך כספים הקימו חברות לניהול קופות גמל מסלול ספציפי, מסלול כשר שמתהדר בשם "מסלול הלכה". עם השנים מתבררות שתי עובדות שיש בהן כדי להצביע על פגיעה ממשית ומתמשכת בציבור החרדי שמבקש מצד אחד לחסוך ולנהל כספים בתכניות פנסיוניות ומצד שני לנהוג על פי אמונתו

1 2 3