איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

הריכוזיות בענף קרנות הפנסיה: שוק קרנות הפנסיה החדשות הוא הריכוזי מבין שלושת השווקים התחליפים בשוק החיסכון הפנסיוני

23 באוקטובר 2017

העובדה שלאורך שנים אותן קרנות פנסיה שומרות על הדומיננטיות שלהן והן אלו שזוכות למירב ההפקדות ואין גופים חדשים המצטרפים לשוק – מחייבת מעורבות רגולטורית. חובה לנקוט במעשה כאשר ברור שעיקר הצמיחה בשוק החיסכון הפנסיוני נעשית בקרנות פנסיה חדשות.

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

יותר מ-2 מיליארד שקל בקופות הגמל לילדים

19 בספטמבר 2017

מאת איציק אסטרייכר  בסוף חודש יולי נצברו כבר יותר משני מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית – תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח. ההפקדות יבוצעו, נקבע בחוק, עד הגיעו של הילד לגיל 18, 50 שקל מדי חודש ובגיל 18 תבוצע הפקדה חד פעמית בסך חמש מאות שקל. אם לא ימשוך הילד את הכספים לפני הגיעו לגיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לזכות החיסכון של הילד סכום נוסף של חמש מאות שקל. החיסכון יכול להתבצע

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האיום הגדול על קרנות הפנסיה: ירידה צפויה בהכנסות של יותר מ-72 מיליון שקל / מאת איציק אסטרייכר

31 באוגוסט 2017

זאת, מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

7 באוגוסט 2017

שוק קרנות הפנסיה ממשיך לצמוח. שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה בתשואות שהניבו הקרנות השונות בשוק

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האמונה שפוגעת במאמינים – האם זו גזירה משמים?

20 ביולי 2017

על מנת לתת מענה לציבור החרדי שחוסך כספים הקימו חברות לניהול קופות גמל מסלול ספציפי, מסלול כשר שמתהדר בשם "מסלול הלכה". עם השנים מתבררות שתי עובדות שיש בהן כדי להצביע על פגיעה ממשית ומתמשכת בציבור החרדי שמבקש מצד אחד לחסוך ולנהל כספים בתכניות פנסיוניות ומצד שני לנהוג על פי אמונתו

איציק אסטרייכר
מאמרים

רשות שוק ההון חושפת שיניים / מאת איציק אסטרייכר

6 ביולי 2017

הרשות לא מסתפקת במתן הבהרה לגופים המוסדיים בעניין גבייה אסורה של דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים – אלא תובעת מהגוף המוסדי לזהות הפרה של הוראת החוק, ולתקן את ההפרה בדרך של תשלום פיצוי או החזר כספי לחוסכים שנפגעו

משאבים- עמוד הבית

קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי זכתה במכרז הפנסיה של כח לעובדים

29 ביוני 2017

על פי ההסכם, 3,000 עובדי החינוך והרווחה החברים בארגון, יקבלו את התנאים המוצעים בקרן פנסיית ברירת המחדל וישלמו דמי ניהול של 1.49% מההפקדות ו-0.001% מהצבירה. את המשא ומתן מטעם הענף ניהל איציק אסטרייכר

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האיום החדש על חברות הגמל

28 ביוני 2017

בעקבות ההוראה החדשה של רשות המיסים עתידים כספים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים להתחיל ולהימשך בקצב גדול יותר מהקצב עד כה – דבר שעלול להסב נזק כלכלי גדול להכנסות הגופים המנהלים

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים

19 ביוני 2017

המדינה עודדה את המעסיקים להפקיד לקופת גמל, אם על שם העובד ואם על שם המעסיק, בקופה מרכזית לפיצויים, כדי שיצור עתודה לצורך תשלום פיצויים במועד שיידרש לו בעתיד

איציק אסטרייכר
מאמרים

הפצצה עדיין מתקתקת / מאת איציק אסטרייכר

25 במאי 2017

באמצע שנות ה-50 התאגדו קרנות פנסיה, אשר הוקמו ונוהלו על ידי ההסתדרות, תוך הפרחת הבטחות לחוסכים בדבר קבלת קצבה חודשית – פנסיה חודשית החל מן הפרישה מעבודה לכל החיים. גובה קצבת הפנסיה החודשית התבסס על צבירת זכויות בידי החוסך. זכויותיו של החוסך נשענו על הוותק שצבר בקרן הפנסיה ושכר העבודה האחרון שלו לפני שפרש מעבודה. הבטחות מנותקות מן המציאות וניהול כושל לאורך שנים הביאו להיווצרות גירעונות אקטוארים בקרנות הפנסיה, דהיינו, למציאות בה הבטחות הקרן לחוסכים בצורת פנסיות עלו לאין שיעור על הנכסים של הקרן. אורות האזהרה וההתרעות על המצב הבעייתי לא הביאו לנקיטת צעדים לתיקון והבראה

1 2 3