עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

אי התייצבות לראיון עבודה עשויה לשלול זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

12 בפברואר 2018

בית הדין קיבל את גרסתו של התובע וקבע, כי נוכח נסיבות המקרה, היה ראוי ונכון להתחשב במצבו הרפואי של המערער. נהלי המוסד לביטוח לאומי אמנם מאפשרים לו לזמן מבוטחים לראיון בהתראה של יום אחד, אף חרף האמור, ככל שמבוטח טוען, כי אין באפשרותו להתייצב לראיון עבודה באופו מיידי, יש מקום להתחשב בכך.

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיקה לא ערכה פרוטוקול שימוע ותפצה את העובד

5 בפברואר 2018

בית הדין סבר, כי היה על המעסיקה כבר במעמד השימוע להחתים את התובע על פרוטוקול שימוע, על מנת שלא יעלו טענות לזיופו בהמשך. אם כי, השופט שדחה את רוב סעיפי התביעה, החליט להשית את העלויות המשפטיות של הנתבעת על התובע

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

פיטורי עובדת בהיריון שלא כדין גוררים עמם פיצוי משמעותי

25 בינואר 2018

התובעת הועסקה כפקידה בשורות המעסיקה במשך כשנה עד למועד הפסקת עבודתה. באחד הימים שלחה התובעת מסרון לממונה עליה והודיעה שהיא לא מרגישה טוב והיא תשתדל להגיע לחצי היום השני. בבוקר שלמחרת שלחה התובעת מסרון נוסף והודיעה, כי היא מרגישה רע מאוד ובכוונתה לגשת לרופא. הממונה השיבה לתובעת, כי היא הודיעה על עזיבתה מאחר שעל דעת עצמה היא לא הגיעה בשל מחלה

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיק קיבל עובד לעבודה והתחרט בטרם הגיע מועד תחילת העסקה – האם הוא מחויב לקיים שימוע?

11 בינואר 2018

בית הדין קבע, כי לאור התכליות המונחות בבסיס חובת השימוע, יש לראות בתובע כמי שהועסק על ידי הנתבעת לעניין קיום חובת השימוע כלפיו, אף אם טרם החלה העסקתו בפועל

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיקה טענה שהעניקה לעובדת הלוואה – בית הדין קבע שמדובר בבונוס כחלק משכר העבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע ושלומי הדר

2 בינואר 2018

השופט גרס כי גרסתה של התובעת, לפיה מדובר בבונוס מסתברת והגיונית יותר מגרסת הנתבעת. בית הדין הדגיש, כי הדבר מתחדד נוכח העובדה שמדובר בסכומים ניכרים המשולמים במשך תקופה ארוכה ללא כל הסדרה הנוגעת להשבתם. כמו כן, התנהלות הצדדים ביחס לסכומים שניתנו מרמזת ומלמדת, שאין כל כוונה מצד הנתבעת לתבוע את השבתם

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד פוטר לאחר יום עבודה אחד ודרש לקבל דמי הודעה מוקדמת / מאת עוה"ד ג'ון גבע ושלומי הדר

25 בדצמבר 2017

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של פלוני ("התובע"), (שם בא כוחו לא צויין בפסק הדין), כנגד חברת אקספלייס בע"מ ("הנתבעת"), שיוצגה על ידי עו"ד צביקה שטוירמן. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים מפי, השופטת חנה טרכטינגוט ומפי נציגי הציבור משה כהנא ומנחם אקרמן. באחד הימים פרסמה הנתבעת מודעת דרושים, במסגרתה נכתב, כי הנתבעת מחפשת מומחה בתחום ה-java להמשך פיתוח שוטף שלה. במודעה צויין, כי על המומחה להיות בעל ניסיון בטכנולוגיות שונות תוך ציון שמן. כמו כן, הנתבעת הציבה רף של 6-5 שנות ניסיון. התובע השיב למודעת הדרושים והוא הגדיר את עצמו כ – java technologies software developer.

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עובד או עצמאי – כיצד בית הדין בוחן את מהות היחסים? / מאת עוה"ד ג'ון גבע ושלומי הדר

18 בדצמבר 2017

התובע גורס כי מילא חלק אינטגרלי בנתבעת הן מבחינה ארגונית והן מבחינה מנהלית, והוא למעשה היה הגורם שביצע את התחייבויות הנתבעת כלפי לקוחותיה. מנגד טענה הנתבעת, כי מהות היחסים בינה לבין התובע הייתה על בסיס של יחסי קבלנות למתן שירותי ייעוץ, כאשר התובע מודע היטב לאופי היחסים ואופן ההתקשרות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד חתם על כתב ויתור – האם הוא מנוע מלהגיש תביעה לבית הדין לעבודה?

11 בדצמבר 2017

הנתבעות הגישו כתבי הגנה ובמקביל הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף. לטענת הנתבעות, לאחר קבלת מכתב הדרישה סוכם בינן לבין התובעת, כי ישולם לה סכום בסך של עשרות אלפי שקלים כנגד חתימת התובעת על כתב ויתור. התובעת חתמה על כתב הויתור כאמור. לפיכך, ולאור הסכמת התובעת לסילוק מלוא טענותיה כנגד הנתבעות, התבקש בית הדין האזורי לסלק את התביעה על הסף

1 2 3