הפגנות מטה טבע בפתח תקווה. מקור: הסתדרות
הזירה המשפטית

פרשת מפוטרי טבע עשויה לטלטל גם את תחום ביטוח נושאי משרה

25 בדצמבר 2017

בעקבות כוונת עובדי טבע להגיש תביעה נגד הנהלת טבע ואנשי הדירקטוריון, על פי גורמי מקצוע בתחום: המגמה בשנים האחרונות היא להטיל אחריות אישית מוגברת על מנהלים ונושאי משרה בחברות. כך פורסם אתמול בפוליסה, עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

הפגנות מטה טבע בפתח תקווה. מקור: הסתדרות
משאבים מארח

מחשבות על טבע ואולי גם על השגיאות הבאות / מאת אלי שרגנהיים

17 בדצמבר 2017

למנהלים אסור לקחת הימורים על חיים של אחרים. לכן כל הטענות על מצנחי זהב ומשכורות בשמיים הינן נכונות לחלוטין. בנוגע לקיצוץ עצמו: איבוד הגמישות מביא לאבדן מכירות, שגורם לאבדן הכנסות. זו הסכנה לעתיד של טבע – התמקדות בחיסכון שעלולה להביא לאבדן מסיבי של שוק