משיכת פיצויים - למי הכסף שייך?
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

ללא התייצבות ורישום בלשכה התעסוקה לא תתאפשר קבלת דמי אבטלה / מאת עו”ד ג’ון גבע

מאי 10, 2018

לטענת התובע, הוא היה ודרש עבודה במהלך שנת 2013 ובמהלך שנת 2015. בשתי התקופות מצא עבודה וחתם על חוזה עבודה והחל לעבוד מספר שבועות לאחר חתימת החוזה. לטענת המלל, תביעתו הראשונה של התובע התיישנה ותביעתו השנייה נדחתה מאחר ולא התייצב כדורש עבודה בשירות התעסוקה