בית מגדל
משאבים- עמוד הבית

מגדל עברה מהפסד לרווח: רשמה רווח חציוני כולל של 450 מיליון שקל לעומת הפסד של 475 מיליון שקל אשתקד

23 באוגוסט 2017

הגידול ברווח הכולל הושפע בעיקרו משיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח כללי וביטוח בריאות וכן מגידול בהפרשות בביטוח חיים וביטוח כללי שחל ברבעון המקביל אשתקד

משאבי אנוש

מגדל פתחה מרכז פעילות חדש באשקלון

8 ביוני 2017

בית מגדל באשקלון יהווה את מרכז התפעול והשירות הגדול ביותר של החברה אחרי פתח תקווה ויעסיק יותר מ-320 עובדים שכירים מהעיר ומאזור הדרום