חדשות

אפליה מגדרית של מבטחים בבריטניה

10 באפריל 2018

מאת ישראל גלעד ארגון בריטי של מבטחים מסחריים מדווח על שונות משמעותית בתשלומים והטבות בין גברים ונשים המועסקים על ידי מבטחים. בניתוח נתונים של 45 מבטחים בריטיים, השונות בתשלום השעתי הממוצע לנשים נמוכה בשיעור של 37.6% מאשר התשלום לגברים. בתחום ההטבות והמענקים שיעור השונות הממוצע הוא 64.9% פחות לנשים לעומת גברים. שום מבטח לא דיווח על תחום בו התשלום לנשים גבוה מהתשלום לגברים. הממוצע בגין כל המבטחים (כולל מבטחי משנה) מצביע על פער בשיעור של 34.2% בתחום השכר ופער בשיעור של 63.2% בתחום ההטבות והמענקים. אצל הברוקרים המצב גרוע יותר. הפער בשכר הוא בשיעור של 46.3% ובתחום ההטבות והמענקים הפער