בטיחות

פצצות מתקתקות במשקל כבד / מאת ארז קיטה

6 בנובמבר 2018

ישראל היא המדינה עם מספר ההרוגים הגבוה ביותר מתאונות משאיות במדינות ה-OECD. במאי השנה נמצא כי 52% מהמשאיות שנבדקו נמצאו עם ליקויי בטיחות. מדוע שר התחבורה נסוג מהחלטתו להנהיג מבחן רישוי דו שנתי?

משאבי אנוש

מחקר בנק ישראל: ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתפקודם בשטח

5 בפברואר 2018

המחקר עושה שימוש בנתוני כוח האדם של מדינות ה-OECD ומגיע למסקנה כי רמת מיומנויות העבודה הבסיסיות של העובדים המשכילים במגזר הפרטי בישראל גבוהה מזו של העובדים המשכילים במגזר הציבורי. אם כי פער התשואות בישראל בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי דומה לממוצע של שאר המדינות בקרב הגברים וגבוה יחסית בקרב הנשים

חדשות

דוח מרכז אדווה לשנת 2016: הצטמצמות חלקם של עובדים שכירים ועצמאים בעוגת ההכנסה הלאומית

15 במאי 2017

על פי הדוח, חלקם של המעסיקים בעוגת ההכנסה הלאומית גדל מ-15% ב-2003 עד ל-19% בשנת 2016. הרווח שגורפים המעסיקים כיום עלול להתברר כהפסד עתידי של המשק ושל החברה הישראלית, שכן עובדים ועובדות המתקשים לקיים רמת חיים נאותה, יתקשו להוות תשתית איתנה לפיתוח כלכלי ארוך טווח

משאבים- עמוד הבית

פרופ’ שלמה מור יוסף, מנכ”ל הביטוח הלאומי, על אתגר העוני בגיל הפנסיה: מי שיש לו פנסיה צוברת, יראה פחות כסף בזקנה

16 בפברואר 2017

מור יוסף התייחס גם לגיל הפרישה הצעיר של נשים – “שלא יחזיק מים”. מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: חייבים להעלות את דמי ביטוח הבריאות. אנחנו רוצים לעשות את זה דרך הסיעוד. אם נגבה עוד חצי אחוז מהציבור – הציבור ירוויח יותר