צילום: אילוסטרציה
הזירה המשפטית

הפניקס נתבעת לשלם תגמולים על אובדן כושר עבודה ומחלה למרות הפסקת תשלומי הפרמיה על ידי המעסיק

28 בספטמבר 2017

לדברי התובע, בעקבות פיטוריו והפסקת תשלומי הפרמיה, הייתה הפניקס חייבת לידע אותו על זכותו להפעיל את הנספח לפוליסה שעניינה שחרור מתשלום פרמיות באובדן כושר עבודה במקרה של מחלה הגורמת לאובדן כזה, כפי שהתקיים הלכה למעשה בעניינו

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. צילום: נעמן פרנקל
דיני עבודה

סוכנות אריה כהן נתבעת לשלם 300 אלף שקל לעובדת לשעבר בטענה לפיטורין שלא כדין וללא שימוע

25 בספטמבר 2017

בית הדין מתבקש לפסוק לתובעת פיצויי פיטורין, וכן פיצויים בגין עוגמת נפש, אפליה על רקע גיל, הפרשי שכר וזכויות נלוות נוספות. תגובת הנתבעת: מדובר בגיבוב של בדיות ואשר כל מטרתן היא ניסיון לקבל כספים מהחברה ולא ידי עבודה

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד הכשרה בטענה שעל חברת הביטוח להשיב דמי פגיעה ששילמו מעסיקים למל”ל

14 בספטמבר 2017

חברת יש לי תקשורת נהריה (2010) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 14.5 מיליון שקל נגד הכשרה. במבוא לבקשה נאמר כי עניינה הוא בהשבתם של כל דמי הפגיעה ששילמו מעסיקים/מעבידים למוסד לביטוח לאומי בתקופת ההשבה, בגין תקופת הזכאות הראשונה בעקבות תאונות דרכים שנגרמו לעובדיהם הניזוקים אשר הוכרו גם כתאונות עבודה על ידי המל”ל. בבקשה נאמר, כי הכשרה ביטחה כלי רכב שונים בפוליסות רכב חובה, כאשר כלי הרכב היו מעורבים בתאונות דרכים, במסגרתן נפגעו עובדיהם של חברי הקבוצה המיוצגת וסבלו מנזקי גוף שונים וכאשר התאונות הללו הוכרו גם כתאונות עבודה על ידי המל”ל. בבקשה

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד כלל ביטוח: מנכה מאחוזי הנכות שנמצאו בעקבות תאונה, אחוזי נכות ממחלה

14 בספטמבר 2017

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 100 מיליון שקל הוגשה נגד כלל ביטוח לבית המשפט המחוזי בתל אביב. זאת, בטענה לפיה החברה מפירה את הוראות הפוליסה ונוהגת כלפי מוטביה בחוסר תום לב כאשר היא מנכה מאחוזי הנכות שנקבעו להם על בסיס הליקויים הרפואיים שנמצאו בעקבות תאונה, בהתאם לתקנות המל”ל, על ידי רופא החברה או מומחה אחר שאת חוות דעתו אימצה, אחוזי נכות ממחלה בגין אותם ליקויים רפואיים אשר לא הוכחו לפי נטל ההוכחה במשפט האזרחי ולא נקבעו בהתאם לתקנות המל”ל. לדברי המבקשת, חנה גולדברג, היא הייתה מבוטחת אצל כלל ביטוח בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים בשנת הלימודים 2009-2010, וכי

בית המשפט העליון בירושלים. צילום:israeltourism
הזירה המשפטית

העליון: תובע שיצר עמימות עובדתית בכך שנתן גרסאות סותרות – לא ייהנה מפיצוי

7 בספטמבר 2017

  תובע שאחראי ליצירת עמימות עובדתית בכך שנתן גרסאות סותרות בעלות משקל זהה, שמונעות מבית המשפט להכריע באופן עניני בין הגרסאות, בהעדר ראיות מהימנות – לא ייהנה מפיצוי ותביעתו תידחה – כך קבע בית המשפט העליון בפסק דין שניתן ב-4 בספטמבר. עוד קבע העליון, כי בהעדר תשתית עובדתית בסיסית לאופן האירוע, אין להחיל גם את כללי העברת נטל הראיה שעל פי ס. 41 וסעיף 38 לפקודת הנזיקין. האירוע האמור הינו פציעה קשה של המערער, שעבד כשומר באתר בנייה ונפל לבור עמוק לא מגודר באתר. הנסיבות המדויקות שהובילו לנפילה לבור נותרו עמומות, בשל גרסאות סותרות שהציגו המערער ועדיו. השאלה שבליבת הערעור

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד חברת אינגליש קייק בטענה שלא שילמה לעובדיה דמי הבראה ולא הפרישה לפנסיה

6 בספטמבר 2017

תגובת אינגליש קייק: החברה דוחה מכל וכל את הטענות המיוחסות לה בכתב התביעה ותשיב להן בהרחבה בבית הדין. המבקשת ובא כוחה, ולא החברה, פעלו ב”שיטת מצליח”, כאשר הגישו תביעה ייצוגית שאין לה כל בסיס עובדתי או אחר

האתר של קייטרינג מאמא דלישס
הזירה המשפטית

עובדים בחברת מאמא דלישס וחברת ציפורה אקספרס סינמה סיטי הגישו בקשות למתן צו פירוק

31 באוגוסט 2017

15 עובדי חברת מאמא דלישס טוענים שפוטרו מעבודתם בחברה ללא הודעה מוקדמת ובלי שישולם להם שכר עבודה על חודש יולי. 12 עובדי חברת ציפורה אקספרס סינמה סיטי מתל אביב טוענים כי לפני כארבעה חודשים הם קיבלו מכתבי פיטורים בשל המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה החברה, ובמקביל עודכנו כי אין באפשרותה לשלם להם את זכויותיהם על פי דין, וכי החברה סוגרת את פעילותה

אילוסטרציה
הזירה המשפטית

שקל סוכנות לביטוח: עובד לשעבר בסוכנות מפר התחייבות להימנע מתחרות אסורה

28 באוגוסט 2017

לטענת התובעת, הנתבע שהועסק כמנהל לקוחות במיזם אלאור, שהינו מיזם ביטוח חיים משותף עם הסוכנות, פונה ללקוחות המיזם ומעביר אותם למחנהו החדש. נטען כי הנתבע התחייב בחתימתו לשמירת סודיות, הגבלת תחרות והימנעות מגזלת לקוחות. תגובת עו”ד ליאור פרי בשם הנתבע: מדובר בתביעה חסרת כל שחר שכל מטרתה היא להלך אימים על מרשי ועובדים אחרים המבקשים לעזוב את חברת ‘שקל’

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד אייסיקס-רג’יס: אינה משלמת לעובדיה הפרשי שכר וזכויות סוציאליות בגין שעות נוספות ועבודת לילה

23 באוגוסט 2017

המבקשים טוענים כי החברה, המבצעת ספירות מלאי ברשתות קמעונאיות, אינה משלמת לעובדיה הפרשי שכר וזכויות סוציאליות בגין זמן נסיעה ללקוחות החברה, שעות נוספות בעבודת לילה, שעות נוספות במנוחה השבועית, אי תשלום דמי חג, הפרש עבור ימי חופשה ששולמו שלא בהתאם לשכר הרגיל, ימי הבראה ששולמו בחסר והפרש תשלומים לקרן הפנסיה. החברה: הטענות שהועלו בתביעה הן טענות שווא

הזירה המשפטית

ייצוגית: מגדל מסרבת להגיש תביעת חוב למל”ל בגין הפרשי הפרשות לפנסיה

21 באוגוסט 2017

בגין הפרשי הפרשות לפנסיה במצב של מעסיק בהליכי פירוק: לטענת התובע, מגדל מסתמכת על הצעת הביטוח ומתעלמת מהדין המהותי, כאשר לפי חוק הביטוח הלאומי והפסיקה זכות התביעה בעניין זה היא שלה בלבד והעובד אינו יכול למצות את זכויותיו בלעדיה

1 8 9 10 11 12 16