הזירה המשפטית

ייצוגית: שומרה גבתה ביתר ריבית על פריסת הפרמיה השנתית ממנהל עסק של ממכר אביזרי אופנה

27 ביולי 2017

לטענת התובע, שומרה גבתה ממנו בפועל סכומים הגבוהים מהסכומים שהייתה רשאית לגבות על פי דין, המשקפים בפועל ריבית ששיעורה גבוה מהמוסכם בין הצדדים בפוליסת "בונוס לעסק". המבקש טוען, כי שומרה ניצלה את חוסר אפשרותם של המבוטחים לבדוק את החישוב שנערך על ידה והתעשרה על חשבון המבוטחים

צילום: אילוסטרציה
דיני עבודה

ארבעה עובדים לשעבר מבקשים צו פירוק נגד כרמלים סוכנות לביטוח

24 ביולי 2017

העובדים לשעבר בסוכנות טוענים כי בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובתם תשלום של כ-755 אלף שקל. לטענתם, הסוכנות קיבלה למשרדה דרישה לתשלום הסכומים, אולם עד היום לא שילמה ולא הסדירה את תשלום חובותיה בגין הסכומים שנפסקו. עוד נטען כי למיטב ידיעתם, לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקלם או לממשם בהוצאה לפועל

כלל ביטוח, צילום: פוליסה
הזירה המשפטית

ייצוגית נגד כלל ביטוח: ביצעה שינויים חד צדדיים בפוליסות ביטוח מנהלים

20 ביולי 2017

לטענת התובעים כלל ביטוח פעמיים הקטינה את רכיב החיסכון והגדילה את רכיב הריסק, אגב העברת הבעלות בפוליסה למעסיק חדש. נטען כי החברה אינה רשאית לבצע שינויים חד צדדיים בפוליסות וכדי להביא לשינויים עליה להציע אותם למבוטחים ולקבל את הסכמתם

עמיתים-קרנות-הפנסיה-צילום-גוגל-סטרייט-וייו-מנשה-מישל-
הזירה המשפטית

ייצוגית נגד עמיתים: תביעה לפיצוי בגין הנזקים שהסבו מעשיו של עובד בכיר בחברה לנכסי הקרנות

13 ביולי 2017

טענת התובעים, עמיתים נושאת באחריות ישירה ומוחלטת לכל העוולות והמעשים הפסולים והבלתי חוקיים של יצחק כהן, שהיה אחראי על יישומה של מדיניות ההשקעה בקרנות, ופעל על פי הרשאה, סמכות, כוח ונגישות שניתנו בידו * כהן ושותפיו, נאמר בבקשה, גרפו לכיסם 7.7 מיליון שקל מכספי העמיתים, אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים

בית המשפט המחוזי תל אביב
הזירה המשפטית

מגדל, הפניקס ואיילון נתבעות לבטל הודעות ביטול של ביטוחי חיים ופנסיה על ידי מבוטח שלקה בדמנציה

10 ביולי 2017

בתביעה נאמר, כי לאחר שקרה מקרה הביטוח ביטל המבוטח מבלי דעת או בשל ליקוי בשיקול הדעת או מתוך טעות ובניגוד לכל היגיון או התנהלות נורמלית, את החוזים והפוליסות בהם התקשר בעבר עם הנתבעות. פוליסות אלה נועדו להבטיח את יכולתו להתקיים ולכלכל אותו, את רעייתו ואת ילדיו בדיוק בסיטואציה אליה נקלע

הזירה המשפטית

השקעות דיסקונט שללה מסמנכ"ל ומנהל כספים לשעבר מענקים שהיוו חלק מתנאי העסקתו

29 ביוני 2017

בנוסף הפרה החברה את התחייבותה המפורשת להתקשר עמו לאחר פרישתו בחוזה למתן שירותי ייעוץ. לטענת התובע במהלך 2015 הוא הודיע לחברה על רצונו לפרוש מהעבודה בשורותיה עקב חילוקי דעות מקצועיים עם בעלי השליטה הנוכחיים בחברה

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד איילון בטענה לגבייה לא חוקית של "תוספת" לפוליסה

29 ביוני 2017

לדברי המבקש, הוא רכש ביטוח רכב מאיילון, שזכתה אשתקד במכרז לביטוח רכב לעובדי מדינה, ולאחר שנערך חוזה הביטוח החליטה החברה לייקר את דמי הביטוח השנתיים בסך של 180 שקל (ייקור בשיעור של כ-7.5%), בטענה שאירעה "תקלה טכנית"

הזירה המשפטית

בכירה במערך התביעות לשעבר במגדל תובעת את החברה עקב דחיית תגמולי אובדן כושר עבודה

22 ביוני 2017

התובעת, שעבדה בתפקיד ניהולי בכיר בחברה, טוענת כי איבדה באופן מלא את כושרה לעבוד לאחר שלקתה בלבה. במכתב הדחייה ששלחה מגדל לתובעת נכתב, כי היא דוחה את התביעה מאחר שפסיכיאטר מטעמה קבע כי אינה מצויה באובדן כושר עבודה לעיסוק בשיעור העולה על 25%

הזירה המשפטית

מעסיק שסירב להעביר לעובד חלק מדמי הביטוח הלאומי על שירותו בצוק איתן ישלם לו 100 אלף שקל בפשרה

12 ביוני 2017

בתביעה נטען כי המאפייה שילמה לעובד רק חלק מתגמולי המילואים אשר קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי. התובע טוען כי לאחר דרישתו לתשלום ההפרש שינה מעסיקו את היחס כלפיו עד לפיטוריו

בית הראל
הזירה המשפטית

בת זוגו של עובד בתי זיקוק שנפטר מסרטן תובעת פיצויים מהראל עבור שתי פוליסות סיעוד

8 ביוני 2017

הראל ביטחה את המנוח בפוליסת ביטוח "סיעודי מושלם פלוס" של קופת חולים כללית ובפוליסה נוספת הכוללת סיעוד שרכשה חברת בתי זיקוק לנפט עבור עובדיה. לטענת התובעת, כבר במועד האבחנה של המחלה היה מצבו של המבוטח סיעודי

1 8 9 10 11 12 14