זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

נפילה שהתרחשה בחצר ביתה הפרטי של התובעת אינה תאונת עבודה / עו"ד ג'ון גבע

23 באפריל 2018

תאונת התובעת, אירעה כאשר עצרה את רכבה בתום יום עבודה בשטח פתוח הסמוך לביתה ועוד בטרם הושלמה יציאתה מהרכב, ולכן ארעה לה תאונת עבודה כהגדרת החוק. בית הדין קבע, כי בענייננו, עולה מן הראיות, כי התובעת נפלה בתוך מעונה, באופן לפיו אין לראות בנפילתה כתאונת עבודה

האם הוויכוח והתקף הלב היו בחזקת אירוע מתמשך? תמונת אילוסטרציה: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

בית הדין הארצי קיבל ערעור כנגד המוסד לביטוח לאומי וקבע כי ויכוח שאירע בעבודה הוא בגדר "אירוע חריג" בעבודה

16 באפריל 2018

מרדכי אביטן, כבאי במקצועו, קיים בדיקה שגרתית ברמי לוי סניף נתיבות. תוך כדי בדיקתו, התעורר ויכוח קולני בינו לבין עובד המקום. שלושה ימים לאחר מכן אביטן חטף התקף לב והיה עליו להוכיח את הקשר הישיר בין שני המאורעות (הוויכוח וההתקף)

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עובדת זכאית לפיצוי בשל התנהלות בחוסר תום לב במו"מ אף שלא נכרת לבסוף הסכם בין הצדדים

19 במרץ 2018

בית הדין, קבע שיש לזכות את התובעת בפיצוי כספי, משום שהיה קורטוב של "חוסר תום לב" בדרך התנהלותו של נתבע, למרות שהיה מדובר בהסכמה כללית בלבד בין המועמדת למעסיק הפוטנציאלי ואף שהמועמדת המשיכה לנהל משא ומתן עם חברות אחרות

אילוסטרציה, צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עומד על שלו: בית המשפט העליון קבע כי זכאות אלמנת פנסיונר לקצבת שאירים נקבעת לפי התקנון האחיד

5 במרץ 2018

העותרת פנתה למבטחים בדרישה לקבל קצבת שאירים, ואולם בקשתה נדחתה מאחר ולא הייתה אישתו או הידועה בציבור של הנפטר. התובעת ביקשה לסטות מהגדרת "אלמנת פנסיונר", כך שניתן יהיה להכיר בזכאותה לקצבת שאירים, על אף שלא דרה עם המנוח בשנה שקדמה למועד פטירתו

משקפיים. אילוסטרציה. תמונה: פיקסהביי
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי להציב תנאים נוספים המצמצמים זכאות לפי דין

26 בפברואר 2018

בית הדין ציין, למעלה מן הצריך, שעה שאין חולק, כי אביזר רפואי כגון משקפיים או מכשיר שמיעה נחבל ישירות כתוצאה מהאירוע שהוכר, בין אם חבלה ישירה או עקיפה, יש מקום לפיצוי בגינו ולכן בחר לאשר את התביעה

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד התפטר לרגל העתקת מקום מגורים ויקבל פיצויי פיטורים

19 בפברואר 2018

בית הדין לא קבע כי מאחר והתקנות אינן מגדירות טווח זמן במסגרתו על העובד להתפטר על מנת שהתפטרותו תיחשב כנובעת מהעתקת מקום מגוריה של בת הזוג. כמו כן עצם העובדה שהתובע עשה מאמץ להתגבר על הקושי הכרוך במרחק שבין מקום המגורים למקום העבודה, אינה מנתקת את הקשר הסיבתי ואינה גורעת מזכותו לפיצויי פיטורים נוכח התקנות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

אי התייצבות לראיון עבודה עשויה לשלול זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

12 בפברואר 2018

בית הדין קיבל את גרסתו של התובע וקבע, כי נוכח נסיבות המקרה, היה ראוי ונכון להתחשב במצבו הרפואי של המערער. נהלי המוסד לביטוח לאומי אמנם מאפשרים לו לזמן מבוטחים לראיון בהתראה של יום אחד, אף חרף האמור, ככל שמבוטח טוען, כי אין באפשרותו להתייצב לראיון עבודה באופו מיידי, יש מקום להתחשב בכך.

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיקה לא ערכה פרוטוקול שימוע ותפצה את העובד

5 בפברואר 2018

בית הדין סבר, כי היה על המעסיקה כבר במעמד השימוע להחתים את התובע על פרוטוקול שימוע, על מנת שלא יעלו טענות לזיופו בהמשך. אם כי, השופט שדחה את רוב סעיפי התביעה, החליט להשית את העלויות המשפטיות של הנתבעת על התובע

1 2 3 7