צילום אילוסטרציה
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

תביעה לתשלומי פיצויים בגין פיטורים בעת היריון נדחתה כליל

2 באוגוסט 2018

בנוגע לשאלה, האם הפיטורים היו כדין, בית הדין קבע שלא נערך לה שימוע כהלכתו בנסיבות המקרה. עם זאת, קבע כי אין הצדקה לפסיקת פיצוי כלשהו בגין היעדר שימוע זאת מאחר שהתובעת, שהייתה כפופה למנהל הנתבעת, קיללה וגידפה אותו.

קיומם של מערבלים ושולחנות נירוסטה, כפי שהשתקפו מצילומיו של המערער, אינם מוכיחים כי עסקינן ב"מאפיה". צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

כשערעור על תביעה לקבלת זכויות ביחסי עבודה וסיומם נדחה כליל

26 ביולי 2018

דחיית הערעור נבעה מאי יכולתו של התובע להציג נתונים משכנעים על כך שהמקום בו עבד שימש כמאפייה. כמו כן המערער תבע תשלום גמול שעות נוספות על פי תחשיבים שערך וכן על פי צו ההרחבה בענף המאפיות, ולא לפי דוח הנוכחות שלא הוגש הן על ידי המערער והן על ידי החברה

שרטוט בנייה. האדריכל שנותר ללא ביטוח. צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

הותרת התובע ללא ביטוח אחריות מקצועית כמוה כפיטורים או הצדקה להתפטרות בדין מפוטר

19 ביולי 2018

בית הדין קבע כי הימנעות הנתבעות מלחדש עבור התובע את ביטוח האחריות המקצועית הביאה להגבלה בתפקודו של התובע ויש לראות בכך פיטורים, או למצער כנסיבות המהוות הצדקה להתפטרות בדין מפוטר. שהרי, לפי בית הדין, "…לא מצופה מעובד מסוג זה להמשיך עבודתו ללא כיסוי ביטוחי מתאים"

העובד בנספרסו היה הגבר היחיד במחלקה אך לא בשל כך פוטר. צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

פיטורים שנעשו כדין ולא על רקע מגדרי אינם מזכים בפיצוי מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה / עו"ד ג'ון גבע

9 ביולי 2018

האם התובע פוטר מעבודתו בנספרסו בשל היותו הגבר היחיד במחלקה? השופטת קיבלה את דעת המעסיקה כי לא כך הדבר. אך משום שנפל פגם בהליך השימוע של העובד, הוא לא חוייב בתשלום הוצאות משפטיות של הנתבעת

צילום אילוסטרציה
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

התפטרות עובדת בהריון בגין הפליה בעבודה הינה כפיטורים / מאת ג'ון גבע

1 ביולי 2018

התובעת הועסקה על ידי הנתבעת במשך קרוב לשבע שנים. התובעת זומנה לשימוע, ובמסגרתו ציינה, כי היא בהיריון. השימוע הופסק, והוחלט שלא לפטר את התובעת, והיא הועברה לתפקיד אחר במחסן הנתבעת, בו אין מזגן והעבודה מתבצעת בעמידה ושונה שיבוצה בהסעות לעבודה. כל אלה, לטענת התובעת, מעידים, כי הנתבעת פעלה מרצון לפגוע בה מחמת הריונה

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המבחנים לבדיקה של טענת הפליה בעבודה / מאת ג'ון גבע

21 ביוני 2018

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של אברהם ברכה כנגד מגן דוד אדום. התובע טען כי כאשר קבוצת השוויון היא מתאמי ההתרמות ולאחר שהציג ראיה שהופלה על פני מתאמי התרמות אחרים, עובר הנטל לנתבעת להוכיח שלא הייתה הפליה

אוטם שריר הלב. צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

האם ישיבה רבת משתתפים הינה "אירוע חריג" בעבודה? / עו"ד ג'ון גבע

14 ביוני 2018

המערער חש ברע לאחר הישיבה, ולכן בנו של מנכ"ל המפעל הסיע אותו לביתו לאחר העבודה. במהלך אותו הלילה פונה המערער לבית החולים ואובחן, כי לקה באוטם שריר הלב אשר העובד מייחס ליחסיו הטעונים והמתמשכים עם היועץ למנכ"ל. בית הדין התבקש לקבוע מה משקל אירועים חד פעמיים לצד מתח מתמשך בעבודה כגורם למחלה ובעקבות זאת לזכאות הפיצויים

התובעת הועסקה במשך שנים רבות במרכז ארצי לבחינות ולהערכת עמותות. תמונה: pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המבחנים לבדיקת קיום יחסי עובד מעביד כאשר מדובר בפרילנסר / מאת ג'ון גבע

31 במאי 2018

דועה ספיה הועסקה על ידי מרכז ארצי לבחינות ולהערכת עמותות תחילה במעמד של "פרילנסרית" ואחר כך במעמד של שכירה, עד לפיטוריה, וזאת במשך עשרים שנה. עיקר הדיון נסב אודות השאלות: האם הייתה התובעת עובדת של הנתבע בשנים בהם הייתה במעמד של פרילנסרית

הנתבעת עבדה בעיצוב גבות. התובעת עתרה לפיצוי בגין עלות הכשרת הנתבעת, פיצוי בגין הפרת הסכם העבודה, החזר בגין שכר ששולם ביתר והחזר בגין תשלום ביתר של שעות נוספות
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

תנאי עבודה ששונו בחוזה במכון לקוסמטיקה אושרו אף שנעשו ללא הסכמה מוצהרת / עו"ד ג'ון גבע

24 במאי 2018

בית הדין דן בשאלה האם התובעת זכאית להחזר בגין תשלומי יתר בגין שכר בעבור שעות עבודה ושעות נוספות. אם נחתם עם עובד הסכם שבו מתחייבת מעסיקה לשלם לו שכר מסוים או תנאי שכר אחרים ובמהלך תקופת עבודתו מקבל העובד שכר נמוך יותר ייראה הדבר כאילו נתנו הצדדים הסכמתם לכך

1 2 3 8