זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעה לתשלום שעות נוספות חרף טענת הנתבעת שהתובעת עבדה במשרת אמון

15 בנובמבר 2018

על פי בית המשפט יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה על עובדות המקרה מביא למסקנה כי תפקידה של התובעת לא היה "תפקיד הנהלה" או "תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי" באופן המוציא את העסקת התובעת מתחולת החוק

No Picture
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: יורש יוכל למשוך את כספי הפנסיה של אביו מהקרן למרות שבקשתו לא נעשתה בזמן

5 בנובמבר 2018

סוגיה פנסיונית: המנוח נפטר שבעה חודשים לאחר יום הפרישה עוד בטרם שולמו לו תשלומים כלשהם מהקרן. המערער טען כי הוא זכאי למשוך את כספי המנוח מקרן הפנסיה. המשיבה, לעומת זאת, טוענת כי המערער זכאי לקבל את תשלומי קצבת הזקנה שעל הקרן היה לשלם למנוח בשבעת החודשים של זכאותו בלבד.

כסא שבור. תמונה: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

"הכיסא היה שבור": בית המשפט חייב מעסיקה ב-18 אלף שקל כי לא סיפקה מקום ראוי לישיבת העובדים

22 באוקטובר 2018

התובעת טענה שבמשך כל העסקתה הופרה זכותה לישיבה בעבודה מאחר שנאסר עליה לשבת במהלך העבודה. לעומתה, הנתבעת טענה כי היו בחנות כסאות עם משענת גב וכי לא נאסר על התובעת או על כל עובד אחר בחנות לשבת

איסוף חומר סודי: בית המשפט קבע כי העובד הוציא מהחברה חומר המוגדר "סוד מסחרי", אינו מחייב פיצוי של העובד לחברה
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

נדחתה תביעה כנגד עובד שלקח מסמכים ממעסיקתו לשם ניהול הליך נגדה

11 באוקטובר 2018

על פי בית המשפט, בנסיבות המקרה, גם אם העובד הוציא מהחברה חומר העולה כדי סוד מסחרי, אין זהו המקרה המצדיק חיוב של העובד לשעבר בפיצוי המעסיק.
בית המשפט הוסיף כי היעתרות לתביעת החברה תרתיע עובדים, הלהשיג ראיות הדרושות לצורך הוכחת תביעות לגיטימיות, המוגשות לאחר סיום יחסי עובד מעסיק

בבית הדין הארצי לעבודה נדון ערעורם של קופת חולים מאוחדת ומעון הרופא - נווה עמית
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

פיצויי פיטורים הופחתו באופן משמעותי על רקע פיטורים במסגרת ייעול

4 באוקטובר 2018

על פי הפסיקה אין למצוא פגם בהליך השימוע שנערך לתובע אשר במסגרתו הובהרה לו התמונה כהווייתה לפיה עקב השינוי המבני, מוגבל השימוע לאפשרות בחינת העסקתו במקומות חלופיים, במידה שקיימים אצל המערערות. אם כי זה לא פוטר את המנהלים מחיפוש ממשי למציאת מקום חדש לעובד

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעה בגין פיטורים שלא כדין למרות חתימת המפוטר על כתב סילוק בו ויתר על דרישות עתידיות

17 בספטמבר 2018

פיטורי העובד נעשו ללא הליך של שימוע, כאשר ביום הפיטורים הוא נקרא למשרדו של המנהל והלה הודיע לו כי הוא עורך לו שימוע באותו מעמד והודיע לו בסמוך לאחר מכך כי הוא מפוטר. תשעה ימים לאחר מכן קיבל התובע מכתב סיום העסקה בו נכתב, בין היתר, כי נערך לו שימוע כדין

1 2 3 9