חדשות

דוח מרכז אדווה לשנת 2016: הצטמצמות חלקם של עובדים שכירים ועצמאים בעוגת ההכנסה הלאומית

15 במאי 2017

על פי הדוח, חלקם של המעסיקים בעוגת ההכנסה הלאומית גדל מ-15% ב-2003 עד ל-19% בשנת 2016. הרווח שגורפים המעסיקים כיום עלול להתברר כהפסד עתידי של המשק ושל החברה הישראלית, שכן עובדים ועובדות המתקשים לקיים רמת חיים נאותה, יתקשו להוות תשתית איתנה לפיתוח כלכלי ארוך טווח

חדשות

תקנות חדשות לאבטחת מידע

26 באפריל 2017

התקנות החדשות מפרטות את עקרונות אבטחת המידע בהתבסס על תקני אבטחת מידע מקובלים בעולם, מותאמות לשינויים והתפתחויות טכנולוגיות שחלו ביחס למאגרי מידע ממוכנים, וכוללות מנגנונים שונים שכל ארגון המעבד מידע אישי נדרש ליישם כחלק אינטגרלי מניהול עסקיו

חדשות

דירוג שכר בכירי ענף הביטוח ל-2016

2 באפריל 2017

יצחק עוז, מנכ"ל משותף באגם לידרים, הוא שיאן השכר בענף הביטוח ב-2016. מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן, שדורג שלוש שנים ברציפות בראש הדירוג, ספג קיצוץ של יותר מ-50% משכרו ודורג במקום ה-13. החוק להגבלת שכר הבכירים הוביל לירידה כללית אך מתונה בשכרם של בכירי הענף

חדשות

הסכם קיבוצי ראשון נחתם בחברת O.P.S.I – קבלן השירות המורשה של UPS בישראל

6 באפריל 2017

ההסכם שנחתם עם ההסתדרות הכללית החדשה כולל שורה ארוכה של סעיפים והסכמות המביאים לשיפור משמעותי בתנאי שכרם והעסקתם של העובדים. בין יתר ההסכמות מעניק ההסכם לעובדים בטחון תעסוקתי, כאשר הוא כולל מנגנון המסדיר פיטורי עובדים בחברה בשיתוף ותוך הענקת משקל לדעת נציגות העובדים

1 8 9 10 11 12