אוניברסיטת תל אביב נתבעת בטענה לאי תשלום פיצויי פיטורים למרצה ותיק

לטענת התובע, פרופ' מירון מדזיני, לאחר 18 שנות הוראה החליטה האוניברסיטה, לפטרו בעקבות צמצומים וכאשר בירר מה סכום הפיצוי המגיע לו, התבשר כי אינו זכאי לו כלל. לטענת הנתבעת, לא נוצר רצף העסקה מזכה

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה נגד אוניברסיטת תל אביב בטענה לאי תשלום פיצויי פיטורים כדין.

התביעה הוגשה על ידי, פרופ’ מירון מדזיני חוקר בתחום מדיניות החוץ של ישראל וההיסטוריה המודרנית של יפן, שפרסם בעבר ביוגרפיה על ראשת הממשלה לשעבר גולדה מאיר ושימש כדוברה.

לטענת פרופ’ מדזיני, הוא עבד כשני עשורים כמרצה מן החוץ באוניברסיטה והעביר מספר קורסים בחוג ללימודי מזרח אסיה הנוגעים להיסטוריה של יפן המודרנית והיה מוקד הידע היחיד באוניברסיטה לכך.

לדבריו, אמנם כתבי המינוי שקיבל היו למספר חודשים, בכל פעם בהם נערכו השיעורים הפרונטליים בכל קורס, אולם בפועל התפרסה עבודתו על פני פרקי זמן ארוכים בהרבה מאשר תקופת המינוי הפורמאלי. בתביעה נטען, כי לאחר 18 שנות הוראה החליטה האוניברסיטה, ב-2014, לפטרו בעקבות צמצומים בחוג למדעי הרוח וכי כאשר ביקש לברר במזכירות מה סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לו, התבשר לתדהמתו, כי אינו זכאי לו כלל.

לטענתו, הנימוק שניתן לו היה כי לא נוצר רצף העסקה המזכה אותו בפיצויי פיטורים, מאחר שבכל שנה ושנה נותקו יחסי עובד-מעביד בינו לבין האוניברסיטה. עוד לדבריו, נאמר לו על ידי האוניברסיטה, כי אין כל משמעות לשנות עבודתו הרבות בשורותיה והוותק שצבר לאורך השנים אינו מזכה אותו בפיצויי פיטורים כלשהם.

לטענת התובע, האוניברסיטה נמנעה בניגוד לדין לשלם לו פיצויי פיטורים, תוך שהיא טוענת טענות מופרכות וחסרות יסוד. לדבריו, התברר לו, להפתעתו, כי לטענת האוניברסיטה ב-2009 שולמו לו פיצויי פיטורים בגין שנת לימודים אחת בלבד ובכך הסתיימו כל חובותיה כלפיו.

לטענת פרופ’ מדזיני, באמצעות עוה”ד שאול ציוני ואהוד פיליפ, גם לאחר פניות חוזרות מטעמו לא ניאותה אוניברסיטת תל אביב לשקול בשנית את עניינו ולשלם לו את המגיע לו אחרי שנים כה רבות של עבודה ותרומה ממשית לקידום המחקר והלימוד ועל כן הוא נאלץ להגיש את התביעה על מנת לעמוד על אחת מזכויותיו הבסיסיות של כל עובד במדינה.

לדבריו, משכורתו האחרונה בגין ינואר 2014 הייתה כ-4,000 שקל וכי קיבל שכר משך תקופה של 122 חודשים ועל כן סכום פיצויי הפיטורים לו הוא זכאי הינו כ-41 אלף שקל.

מאוניברסיטת תל אביב נמסר: “עדיין לא קיבלנו את התביעה. לכשתגיע נלמד אותה ונגיב בבית המשפט”.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply