אושר בטרומית: תיקונים בעניין הטבות מס ליישובים, המותאמים לפרסומים האחרונים של הלמ”ס

הטבות מס ביישובים: הגדלת מספר התושבים המרבי הנדרש ליישוב מוטב ל-85 אלף, הגדרת יישוב עירוני בצפון לשם השוואת ההטבות הניתנות ליישוב עירוני בנגב, קביעת ניקוד זהה לאשכולות 3 ו-4 במדד הפריפריאליות ובמקביל לבטל את תוספת הזכאות ליישוב עירוני בנגב במדד פריפריאליות 3 או נמוך ממנו

ועדת הכספים של הכנסת, צילום: דוברות הכנסת
ועדת הכספים של הכנסת, צילום: דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע”ח-2018 של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה לעניין הטבות מס ביישובים – הגדלת מספר התושבים המרבי הנדרש ליישוב מוטב ל-85 אלף, הגדרת יישוב עירוני בצפון לשם השוואת ההטבות הניתנות ליישוב עירוני בנגב, קביעת ניקוד זהה לאשכולות 3 ו-4 במדד הפריפריאליות ובמקביל לבטל את תוספת הזכאות ליישוב עירוני בנגב במדד פריפריאליות 3 או נמוך ממנו.

בדברי ההסבר נכתב: “סעיף 11 לפקודת מס הכנסה קובע הוראות למתן הטבות במס ליישובים בהתאם לקריטריונים הקבועים בו. נושא הטבות המס נחקק מחדש במסגרת סעיף 11 האמור, ולאחרונה בשל פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עודכנו כל הטבות המס ליישובים הזכאים. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע מספר תיקונים קטנים שמטרתם לדייק את אופן קביעת ההטבות.

ח”כ טלב אבו עראר העיר כי יש סעיף לא ברור לגבי ביטול הטבות ליישובים שמתחת לאשכול שלוש.

ח”כ גפני הסביר: “אני לא הולך לעשות חוק שישנה לרעה את החוק שעבדנו עליו קשה. הסוגיה הזו תידון בוועדה ואני אומר שאין לי כוונה להפחית אלא להגיע לפתרונות. אני עומד בכל תוקף שלא יהיה שינוי מבחינת קריטריונים ולכן צריך למצוא פתרון במסגרת הקריטריונים ולא נשנה אותם בשום מחיר. אני לא הולך להתחיל לריב עם ראשי רשויות ולהגיד למישהו אותך הוצאתי. יכול להיות שלקראת סוף 2018 אנחנו נראה את המפה מתיישרת לפי המציאות ואז אולי נצטרך לפתוח חלקים מחדש, אבל בהצעה הזו אין ממה לחשוש”.

46 תמכו 1 התנגד וההצעה תועבר לוועדת הכספים.

Be the first to comment

Leave a Reply