אושר סופית: גיל הפרישה לנשים לא יעלה לפחות עד פברואר 2018

עוד נקבע, כי אם שר האוצר לא יביא המלצותיו לוועדת הכספים וזו לא החליטה אחרת, יהיה גיל הפרישה לאישה 62

הצבעה בכנסת, אילוסטרציה
הצבעה בכנסת, אילוסטרציה

מליאת הכנסת אישרה השבוע (יום ב’) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס’ 6), בתמיכתם של 62 חברי כנסת וללא מתנגדים. נקבע כי יש לדחות את המועד להבאת המלצותיו של שר האוצר לעניין גיל פרישה לוועדת הכספים של הכנסת עד ל-15 בנובמבר 2017, וכן לדחות את המועד להחלטת ועדת הכספים לעניין ההמלצות האמורות עד ל-15 בפברואר 2018.

כמו כן, מוצע לקבוע במפורש, כי גיל הפרישה לאישה יעלה אוטומטית בהתאם לחודש הלידה ולשנת הלידה של האישה, כמפורט בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס”ד-2014, רק אם הוגשו לוועדת הכספים המלצות שר האוצר והיא לא נתנה את החלטתה בעניין.

נקבע, כי אם שר האוצר לא יביא המלצותיו לוועדת הכספים וזו לא החליטה אחרת, יהיה גיל הפרישה לאישה 62. עוד נקבע כי גיל הפרישה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995 לגבי נשים שנולדו בשנת 1956 ואילך יהיה הגיל הקבוע להן בהתאם לחוק גיל פרישה.

Be the first to comment

Leave a Reply