אזרח פיליפיני תובע חברת סיעוד: “אינה מפרישה עבור עובדיה הפרשות פנסיוניות”

בבקשה נטען כי חברי הקבוצה המיוצגת היו זכאים להפרשות לפיקדון עובדים זרים החל מהחודש הראשון לעבודתם בחברה בגובה 12.5% משכרם

העובדת הזרה עבדה אצל הנתבעת במשך תשע שנים
העובדת הזרה עבדה אצל הנתבעת במשך תשע שנים

Michael Balbabue (מיכאל בלבו), נתין זר אזרח מדינת הפיליפינים הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת סיעוד מתל אביב בה הועסק כמטפל סיעודי. זאת בטענה לפיה החברה אינה מפרישה עבור עובדיה הפרשות פנסיוניות כדין, וכי מדובר בפגיעה בזכויות בסיסיות של עובדים מוחלשים.

בלבו מבקש לייצג את כל עובדי החברה שלא הופרשו עבורם הפרשות פנסיוניות כדין בגין 6 החודשים הראשונים לעבודתם, וזאת בניגוד לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), וזאת החל מחודש ספטמבר 2016 מועד כניסתם לתוקף של התקנות האמורות.

בית הדין מתבקש לחייב את החברה להפריש את ההפרשות הפנסיוניות כדין, וכן לשלם לעובדיה חברי הקבוצה המיוצגת תשלומים חלף ההפרשות שלא בוצעו עד היום.

בבקשה נטען כי חברי הקבוצה המיוצגת היו זכאים להפרשות לפיקדון עובדים זרים החל מהחודש הראשון לעבודתם בחברה בגובה 12.5% משכרם.

בית הדין מתבקש עוד לחייב את החברה בהמצאת הנתונים הרלוונטיים על מנת שניתן יהיה לקבוע את מספר חברי הקבוצה המיוצגת ואת הסכומים להם זכאי כל אחד מהם. המבקש מעמיד את סכום תביעתו האישית על הסך של כ-4,000 שקל בגין תקופת 7 החודשים בה היה מועסק על ידי החברה כמטפל סיעודי ובה לטענתו קופחו זכויותיו.

Be the first to comment

Leave a Reply