אחראי תחום דיפלומטיה ציבורית במשרד לנושאים אסטרטגיים תובע את נציבות המדינה על הפרת התחייבות שניתנה לו

ליאיר פריימן הובטח כי יועסק בחוזה מומחים בדרגה 280 כפי שמועסקים עמיתיו, אך בפועל לדבריו הועסק ב-3 השנים האחרונות בדרגה של 250

הפגנת ה-BDS בברלין

יאיר אדי פריימן המועסק בתפקיד אחראי תחום דיפלומטיה ציבורית במשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה האחראי לפעול כנגד מסע הדה-לגיטימציה למדינת ישראל וכנגד תנועת החרמות ה-BDS, הגיש תביעה בסך 295 אלף שקל כנגד נציבות שירות המדינה.

זאת בטענה להפרה חמורה בוטה של התחייבות שניתה לו בנוגע לדרגתו ותנאי שכרו, ללא הנמקה, הצדקה, או הסבר, ותוך אפלייתו לרעה ביחס לעמיתיו, ופגיעה קשה בעקרון השוויון.

בתביעה שהגיש פריימן לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים הוא מציין כי הנציבות התחייבה בפניו כי יועסק בחוזה מומחים בדרגה 280 כפי שמועסקים עמיתיו אשר נקלטו לתפקידים מקבילים לו. ואולם חרף התחייבות זו התמהמה הנציבות באשר לתנאי העסקתו כמתחייב, וכי מאמציו הרבים לקבל את דרגתו ושכרו כפי שהובטחו לו ולהם הוא זכאי לא הועילו, ושכרו שולם לפי דרגה 250 לחוזה מומחים, ומדובר בפער של 3,853 שקל לחודש מהשכר המובטח.

זאת ועוד טוען פריימן כי בעוד עמיתיו שנקלטו לתפקידים מקבילים לו באותה העת התקדמו זה מכבר לדרגה 290 בחוזה מומחים, ושכרם עלה בהתאם, שכרו שלו נותר עד היום בדרגה 250 לדרוג המומחים, ומדובר בפער שגדל לסכום של כ-5,100 שקל לחודש.

מכאן נטען בתביעה כי מזה קרוב ל-3 שנים מופלה התובע לרעה בשכרו באופן חמור וקיצוני, וכי במענה לפניותיו הרבות לנציבות שירות המדינה נימקה הנציבות את התנהלותה והחלטתה בנימוקים מתחלפים, סותרים, לא עקביים, ובלתי סבירים, ובנסיבות אלו נאלץ התובע בלית ברירה להגיש לבית הדין תביעה זו לפצותו בגין הפער בין שכרו בפועל לשכר לו היה זכאי, ובגין הפגיעה בעיקרון השוויון שלו.

Be the first to comment

Leave a Reply