איציק אסטרייכר מנסה לענות על השאלה המשמעותית: מה לבחור? פוליסת ביטוח או קרן פנסיה או קופת גמל?

ציבור גדול בישראל חוסך לאורך שנים בפוליסות ביטוח לקצבה המזוהה בשם הנוצץ "ביטוח מנהלים", אשר התאפיין במקדם המרה מובטח בעת רכישת פוליסת ביטוח. האם עדיין פוליסה זו צריכה להיות כה פופולארית בקרב העמיתים?

איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

לאורך חודשים ארוכים היה ציבור גדול של חוסכים “שבוי” וככזה לא ניתן לו למקסם את האפשרויות הקיימות בשוק החיסכון הפנסיוני.

אומנם, מאז 2005, ניתנת לכל עובד הזכות לבחור את המוצר הפנסיוני באמצעותו יחסוך מידי חודש בעודו עובד על מנת לייצר חיסכון לגיל הפרישה אבל רבים מן החוסכים היו “שבויים” בידי חברות הביטוח.

מדוע ?   

ציבור גדול בישראל חוסך לאורך שנים בפוליסות ביטוח לקצבה המזוהה בשם הנוצץ “ביטוח מנהלים”, אשר התאפיין במקדם המרה מובטח בעת רכישת פוליסת ביטוח. עם הגדלת שיעורי ההפקדה לתכנית לקצבה על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה, אשר כיום מסתכמים ב- 6% חלק עובד ו-6.5% חלק מעסיק, לא התאפשר לחוסכים רבים בפוליסות ביטוח בהן המקדם המובטח נמוך, להגדיל את שיעורי ההפקדה והם נדרשו להפנות את הכספים לתכנית פנסיונית חדשה.

חברות הביטוח נשענו על תקנה 19 בתקנות מס הכנסה שקבעה שהפקדות חדשות, הסכומים הגבוהים שלא יקלטו בפוליסות הישנות, יבוצעו לתכנית המנוהלת על ידי אותה חברה. בפועל, באופן כמעט אוטומטי נפתחו לחוסכים להם פוליסות ביטוח וותיקות אטרקטיביות פוליסות חדשות עבור קליטת ההפקדות הנובעות מהעלייה בשיעורי ההפקדה. אלא מה, אומנם מדובר בפוליסות ביטוח, אלו הנהנות מן ההילה של “ביטוח מנהלים”, אך הפוליסות החדשות שונות באופן מהותי מאלו הישנות. מקדם ההמרה לא מובטח (למצטרפים חדשים אשר גילם נמוך מ-60) ועלויות ניהול הכספים בפוליסה יותר גבוהות מאשר עלויות ניהול כספים בתכניות חלופיות.

בעקבות תיקון תקנה 19 ניתנה לכל עובד האפשרות להפנות את ההפקדות הנובעות מהגידול בשיעורי ההפקדה לכל תכנית קצבה המנוהלת בשוק. משכך, הגדלת חופש הבחירה של כל חוסך מחייבת היום יותר מתמיד הכרות עם התכניות החלופיות המוצעות לציבור הרחב. לחוסך האפשרות להפנות את ההפקדות לפוליסת ביטוח או קופת גמל או קרן פנסיה, אשר באלמנטים רבים הם זהים אבל גם יש הבדלים לא מעטים אשר מצדיקים התעמקות בתכונות של כל מוצר על מנת למקסם את האפשרויות של החוסך.

להלן טבלה המסכמת את השונה והדומה בין שלושת אפיקי החיסכון:

ביטוח מנהלים

קרן פנסיה מקיפה חדשה

קופת גמל לחיסכון

אופן ההתקשרות

הסכם בין החוסך לחברת הביטוח

תקנון המאושר ע”י רשות שוק ההון

תקנון המאושר ע”י רשות שוק ההון

אופן ההפקדה

מידי חודש

מידי חודש

שכיר מידי חודש

עצמאי מידי חודש או רבעון

שיעורי הפקדה

עצמאי- עד 16.5% מן ההכנסה המזכה

שכיר- עד 7% חלק עובד, עד 7.5% חלק מעסיק ועד 8.3% על חשבון פיצויים

תקרת הפקדה

אין תקרה

עד 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

אין תקרה

אופן משיכת הכספים המופקדים

קצבה חודשית מגיל הפרישה לכל החיים

קצבה חודשית מגיל הפרישה לכל החיים

כספים המופקדים מאז 2008 יועברו לקופה המשלמת קצבה ומשם יימשכו בדרך של קצבה חודשית לכל החיים

אופן חישוב קצבת הזקנה (מקדם המרה)

מקדם ההמרה לקצבה יקבע בעת הפרישה אלא אם המבוטח הצטרף לתכנית לאחר שמלאו לו 60

מקדם ההמרה לקצבה יקבע בעת הפרישה

אין מקדם המרה.

הכספים יועברו לקופה המשלמת קצבה ובה יקבע המקדם טרם תחילת קבלת הקצבה

תשלום קצבת שאירים במקרה מות המבוטח

אין תשלום קצבת שאירים

במקרה מות המבוטח תשלם הקרן קצבה לשאירי המבוטח

אין תשלום קצבת שאירים

כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה

מעסיק נדרש לרכוש לעובד כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה מתוך התקציב שהוא מחויב להפקיד לזכות העובד. אפשרות לרכישת כיסוי לא.כ.ע. עיסוקי

במקרה של אובדן כושר עבודה תשלם הקרן קצבת נכות

מעסיק נדרש לרכוש לעובד כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה מתוך התקציב שהוא מחויב להפקיד לזכות העובד.

אפשרות לרכוש כיסוי לא.כ.ע. עיסוקי

עלות הכיסויים הביטוחים

יקרים יחסית

זולים יחסית

יקרים יחסית

תקרת דמי ניהול מן הצבירה

1.05%

0.5%

1.05%

תקרת דמי ניהול מן ההפקדות

4%

6%

4%

ערבות הדדית בין החוסכים

אין

קיימת

אין

השקעות

100% מן הכספים מושקעים בשוק ההון

מקצת מן הכספים מושקעים באגרות חוב מיועדות אשר התשואה שלהן מובטחת (צמוד מדד +4.86%) ויתרת הכספים מושקעים בשוק ההון

100% מן הכספים מושקעים בשוק ההון

מסלולי השקעה לבחירת החוסך

מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות לבחירת החוסך

______________________________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיונ

Be the first to comment

Leave a Reply