אלמנת היהלומן תובעת את שותפו לעסקים: ידע איך לשבות את לבו של בעלי ומושך משכורות על בסיס הלוואת בעלים ששייכת לי

לדברי התובעת הנתבע אשר ידע איך לשבות את ליבו של בעלה המנוח, פעל כמנהל השותפות, ועשה בה כרצונו, כאשר המנוח מהווה את העוגן להכנסת כספים בצורת הלוואות בעלים

חנה קורנפלד אלמנתו של היהלומן מרדכי קרונפלד הגישה תביעה בסך 2.6 מיליון שקל כנגד שותפו לעסקי המסחר ביהלומים היהלומן אוריאל דרורי. זאת בטענה לניצול ציני מתמשך של בעלה המנוח ושאיבת כל תועלת אישית אפשרית ממערכת היחסים ביניהם.

לטענת התבעת הנתבע היה ה”מושך בחוטים”, המוציא ומביא, “וניהל” באופן שוטף את העסק שעיקרו היה מסחר ביהלומים צבעוניים (“פנסי”), כאשר בעלה נותן בו אמון מלא עד כדי אימון עיוור, והנתבע ידע לנצל זאת היטב לטובתו ותועלתו האישית.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נטען כי משך שנים מאז היכרותו של הנתבע עם המנוח, עשה הנתבע ככל העולה על רוחו במסגרת השותפות ביניהם שפעלה באמצעות חברת אנ.אפ.סי.יהלומים, תוך שהוא מנצל את תום ליבו, יושרו, ואמינותו של המנוח, כישוריו, הוותק רב השנים שלו בבורסה ליהלומים, וקשריו.

לדברי התובעת הנתבע אשר ידע איך לשבות את ליבו של בעלה המנוח, פעל כמנהל השותפות, ועשה בה כרצונו, כאשר המנוח מהווה את העוגן להכנסת כספים בצורת הלוואות בעלים – כספים שהביא מביתו, והנתבע “עובד” בעסק, מושך משכורת מכובדת מבלי שלעסק יהיו רווחים ממשיים, ועל חשבון הלוואות הבעלים של המנוח, וזאת עד לפטירתו הפתאומית של המנוח.

או אז מציינת התובעת כי כאשר היא וילדיה נכנסו לתמונה, החל הנתבע לחוש אי נוחות וחוסר יכולת “לנהל” את עסקי השותפות כבעבר ולטובתו האישית בלבד. לדבריה לפתע הקרקע הנוחה עליה הילך הנתבע משך שנים רעדה תחתיו, משם הוא החל לנסות ולטוות פתח יציאה אשר יותיר בידיו את מלוא תאוותו ועוד תוך גרימת נזקים כספיים לתשותפות ולתובעת.

לטענת התובעת באמצעות עו”ד טובה כהן הסתבר לה כי משך שנות הפעילות בהן ניהל הנתבע את העסק וחלש על ניהול המלאי וכל הנלווה לכך, הוא הציג בפני בעלה המנוח מצגי שווא שקריים על פעילות רווחית ומשתלמת שנועדו לגרום לבעלה להמשיך לקיים את השותפות ביניהם ולהעביר כספים נוספים לשותפות, כדי שהנתבע יוכל להמשיך לעשות כרצונו, התנהלות שאין מנוס אלא מלהגדירה כרמאות גרידא.

לטענת התובעת עד היום מושך אותה הנתבע בכחש, מסרב למסור לה מידע על פעילות השותפות, רשימה מסודרת של מלאי הסחורות ומקום הימצאם, רשימה של לקוחות שאצלם מצויה סחורה, רשימת חייבים לשותפות, וכן רשימה של חובות השותפות כלפי צדדים שלישיים.

לא ניתן היה לקבל את תגובת הנתבע עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply