אסיפת בעלי המניות של הפניקס אישרה את תנאי כהונתו של המנכ”ל אייל לפידות

החברה תמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות שאושרו בנובמבר 2014, בכפוף לכך שהעלות השנתית הכוללת של העסקתו לא תעלה על תקרת התגמול הקבועה במדיניות התגמול של החברה ובהוראות הדין

בניין הפניקס
בניין הפניקס

אסיפת בעלי המניות של הפניקס אישרה השבוע (יום ג’) את תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ”ל אייל לפידות, בכפוף לתקרת הגמול בחוק – כך דיווחה הפניקס אתמול (יום ד’) לבורסה.

עוד הוחלט כי החברה תמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות, שאושרו בנובמבר 2014, בכפוף לכך שהעלות השנתית הכוללת של העסקת המנכ”ל לא תעלה על תקרת התגמול הקבועה במדיניות התגמול של החברה ובהוראות הדין.

אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס
אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס

השכר שאושר ב-2014 לשנים 2015, 2016 ו-2017 עמד על כ-3.4 מיליון שקל. ב-2013 עמד התגמול של לפידות, שכלל מענק בסך של כ-4.5 מיליון שקל, על כ-9.1 מיליון שקל וב-2014 על כ-4.4 מיליון שקל.

על פי החוק החדש, השכר הגבוה ביותר שיוכל בכיר בחברה פיננסית להרוויח – כשהוצאות השכר שהחברה משלמת עבורו מוכרות לצורכי מס – יעמוד על 2.5 מיליון שקל, ולא יותר מפי-44 משכרו הריאלי של העובד בעל השכר הנמוך ביותר בחברה או פי-35 מעלות השכר של אותו עובד.

 

Be the first to comment

Leave a Reply