אפליה מגדרית של מבטחים בבריטניה

מאת ישראל גלעד

ארגון בריטי של מבטחים מסחריים מדווח על שונות משמעותית בתשלומים והטבות בין גברים ונשים המועסקים על ידי מבטחים. בניתוח נתונים של 45 מבטחים בריטיים, השונות בתשלום השעתי הממוצע לנשים נמוכה בשיעור של 37.6% מאשר התשלום לגברים. בתחום ההטבות והמענקים שיעור השונות הממוצע הוא 64.9% פחות לנשים לעומת גברים. שום מבטח לא דיווח על תחום בו התשלום לנשים גבוה מהתשלום לגברים.

הממוצע בגין כל המבטחים (כולל מבטחי משנה) מצביע על פער בשיעור של 34.2% בתחום השכר ופער בשיעור של 63.2% בתחום ההטבות והמענקים. אצל הברוקרים המצב גרוע יותר. הפער בשכר הוא בשיעור של 46.3% ובתחום ההטבות והמענקים הפער הוא בשיעור של 70.8% לרעת הנשים.

על פי החוק הבריטי , החל מ-4 אפריל 2018 חייב כל ארגון המעסיק יותר מ-250 עובדים לפרסם מידע ייעודי לגבי אפליה מגדרית ולדווח על כך לרשויות הממשלתיות באופן מקוון. המבטחים מסבירים את הפער בשכר בכך שיותר גברים מועסקים במשרות בכירות. על פי הנתונים שרוכזו על ידי ממשלת בריטניה, הנתונים הממוצעים בגין 10,000 מעסיקים מצביעים על פער בשיעור של 14.5% בשכר ו-15.3% בהטבות ובמענקים.

את רשימת הקיפוח מוביל הברוקר הבריטי Integro Insurance Brokers Ltd, אשר נתוניו מצביעים על פער של 75% בשכר ו-85% בהטבות ובמענקים. אחריו מוביל Arthur J. Gallagher Services U.K שנתוניו מצביעים על פער של 51% בשכר ו-82.2% בהטבות ובמענקים.

Be the first to comment

Leave a Reply