ארבעה עובדים לשעבר מבקשים צו פירוק נגד כרמלים סוכנות לביטוח

העובדים לשעבר בסוכנות טוענים כי בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובתם תשלום של כ-755 אלף שקל. לטענתם, הסוכנות קיבלה למשרדה דרישה לתשלום הסכומים, אולם עד היום לא שילמה ולא הסדירה את תשלום חובותיה בגין הסכומים שנפסקו. עוד נטען כי למיטב ידיעתם, לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקלם או לממשם בהוצאה לפועל

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

ארבעה עובדים לשעבר של כרמלים סוכנות לביטוח (1977) הגישו בבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו לפירוקה וכן בקשה למנות לחברה מפרק זמני. לדברי המבקשים, הם לא קיבלו הפרשי שכר, זכויות סוציאליות נלוות ופיצויים מן החברה, לאחר שפוטרו או הופסקה עבודתם בחברה בסוף אוקטובר 2015. לדבריהם, הם הגישו תביעות בבית הדין האזורי לעבודה וקיבלו פסקי דין שכיום הם חלוטים.

בבקשה נאמר, כי לטובת המבקשים ניתנו פסקי דין המזכים אותם בתשלום סכומים של כ-755 אלף שקל בגין פיצויי פיטורים, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, תשלום משכורת 13 ואי הפרשה לקופת גמל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי מתן פסקי הדין.

בבקשת הפירוק, שהוגשה באמצעות עו”ד צביקה גרימברג, נאמר כי בסוף ספטמבר אשתקד קיבלה הסוכנות למשרדה דרישה בכתב לתשלום הסכומים שנפסקו לטובת המבקשים והתראה לפני פירוק אם לא תעשה כן, אולם עד היום לא שילמה ולא הסדירה בכל דרך אחרת את תשלום חובותיה בגין הסכומים שנפסקו לחובתה בפסקי הדין.

המבקשים טוענים, כי למיטב ידיעתם לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקל אותם ולממשם בהוצאה לפועל, כגון יתרות בחשבונות בנקים, למעט סכומי עמלות בחברות ביטוח שעוקלו במסגרת ההליך שהתנהל בבית הדין, ואולם סכומי העיקול הללו נמוכים ביחס לחוב הכולל.

עוד מציינים המבקשים, כי למיטב ידיעתם, מאזן ההתחייבויות מול מאזן הנכסים מצביע על כך שמצבה הפיננסי של החברה הוא של חדלות פירעון.

לדבריהם, על פי חוק הביטוח הלאומי אין להם ברירה אלא למצות את זכות הפירוק נגד החברה, על מנת שיוכלו לפעול לגביית החוב ולהיפרע את הכספים המגיעים להם באמצעות הביטוח הלאומי.

את תגובת כרמלים סוכנות לביטוח לא ניתן היה להשיג.

Be the first to comment

Leave a Reply