ארגון העובדים מען יצא להגנת עובדים פלסטינים שמבקשים להתאגד במפעל במעלה אדומים

הארגון מצביע על פיטורים חפוזים שנעשו בסמוך להודעת היציגות, תוך הודאה מפורשת ומוקלטת של החברה לפיה הפיטורים נעשים עקב קיומה של ההתארגנות

צילום אילוסטרציה
צילום אילוסטרציה

ארגון העובדים מען ( מען- עמותה לסיוע לעובדים) פנה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה למתן צו מניעה זמני המורה לחברת מזון ממעלה אדומים להימנע מפעולות לסיכול ההתארגנות הראשונית, בדרך של פיטורים חפוזים שנעשו בסמוך להודעת היציגות, תוך הודאה מפורשת ומוקלטת של החברה לפיה הפיטורים נעשים עקב קיומה של ההתארגנות. זאת הן בדרך של הפעלת לחצים ואיומים על עובדים שמטרתם למנוע מהם להתארגן במסגרת ארגון מען, והן בדרך של ניסיון להחלפת עובדים בעובדי קבלן, וכל זאת במקביל לסירוב החברה להכיר בהתארגנות ולפתוח במשא ומתן קיבוצי.

בפנייה לבית הדין נאמר כי במהלך חודש אוגוסט החליטה קבוצה אמיצה של עובדים- תושבי הרשות הפלסטינית המועסקים בחברה בשכר נמוך מהמינימום ללא תלושי שכר וללא זכויות סוציאליות, לעשות מעשה, ובחרה להתאגד במסגרת ארגון העובדים מען על מנת להבטיח שמירה על זכויותיהם ומתוך מטרה לבוא בשיח קיבוצי עם החברה ולחתום על הסכם קיבוצי ראשון במקום העבודה.

החברה נאמרה בבקשה קיבלה החלטה מהרגע הראשון שלא להשלים עם התארגנות עובדיה ומיד החלה מפזרת איומים לכל עבר בדבר פיטורי עובדים שהצטרפו לארגון מען, וכן פיטורי עובדים שהופיעו בתצלום שהופיע בדף הפייסבוק של הארגון, ולבסוף פיטרה אחד מהם. בהמשך ימים ספורים לאחר ההודעה על יציגות הודיעה החברה לעובדיה כי יידרשו לחתום על מסמך בו הם מתנערים מארגון מען.

במקביל נטען בבקשה, הזמינה החברה עובדי קבלן חדשים לעבוד בפס הייצור, ובאותו היום ממש הזמינה שלושה עובדים לשימועים לפני פיטורים שנועדו להתקיים כבר למחרת. בפועל נאמר בבקשה מנעה החברה משלושת העובדים להיות מיוצגים בשימוע ובסופו של יום פיטרה אותם אף ללא מכתב פיטורים וללא הליך מסודר.

לדברי ארגון מען בשימוע היחיד שנערך לאחד העובדים הבהיר מנהל החברה במפורש את הקשר בין ההתארגנות ובין הפיטורים. אשר על כן מתבקש בית הדין למנוע מהחברה לייצר מציאות בשטח באופן חד צדדי, בן רגע ובהליך לא הוגן, ולנקוט בפעולות לסיכול ההתארגנות ולהשפעה על עובדיה, וזאת באצעות צו מניעה זמני שנועד לעצור את התנהלותה הפסולה של החברה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין וההלכה הפסוקה. בנוסף להורות על השבתם לעבודה של שלושת העובדים שפוטרו על ידי החברה, שניים מביניהם ללא שימוע, והשלישי לאחר שימוע בזק תוך מניעת ייצוגו חרף בקשתו.

עוד מתבקש בית הדין לחייב את החברה בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים בסך 800 אלף שקל בגין פעולותיה נגד התארגנות העובדים.

בתגובה לבקשת ארגון העובדים מען למתן סעדים זמניים כנגדה נטען על ידי החברה כי מען כלל אינו ארגון העובדים היציג בחברה, וכי הוא הפועל ממניעים פוליטיים גרידא במטרה להסב לחברה נזק ולהתעשר על חשבונה ועל חשבון עובדיה בתוך כך.

כל זאת תוך נקיטה בדרכי פעולה אלימות, פוגעניות, הכוללות אלימות מילולית ופיסית, איומים, פרסום לשון הרע בדבר החברה והצגתה באור שלילי, פוגעני, מסולף, וכוזב. לדברי החברה בקשת ארגון מען הינה בקשת סרק, מופרכת, משוללת יסוד ומיותרת שהוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפים משווע. עוד טוענת החברה כי כל מטרתו של מען היא לשבש ולסכל את הצטרפות העובדים לארגון הסתדרות העובדים הלאומית ולכפות עצמו על העובדים, וכי למעלה מ-130 עובדים כבר חתמו על הצטרפותם לועד להסתדרות הלאומית.

Be the first to comment

Leave a Reply