אריה עובדיה נתבע לשלם 3.85 מיליון שקל לקופת התגמולים של עובדי אל על בטענה להפרת התחייבות

לדברי התובעת, קופה המנהלת כספי גמל ופיצויים של כ-13 אלף עובדים וגמלאים של אל על, הנתבע הפר התחייבות כלפיה לרכוש ממנה מניות בחברות טכנולוגיה שבהן הוא בעל מניות ואשר בהן היא השקיעה, על פי המלצתו, ולשלם לה תמורת המניות את הסכום אותו השקיעה במקור באותן החברות. נטען כי מדובר במעילה של ממש באמון שניתן בנתבע וכי הנתבע הודה בפני מנכ"ל התובעת כי הוא אינו מסוגל לעמוד בהתחייבותו

איש העסקים אריה עובדיה, יו”ר הפניקס בעברו, בעליה של חברת אענץ יועצים מתל אביב ודירקטור בחברות רבות במשק, נתבע לשלם 3.85 מיליון שקל לקופת התגמולים של עובדי אל על. בתביעה שהוגשה בסדר דין מקוצר לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי עניינה הוא בהפרה יסודית של הנתבע את התחייבותו כלפי התובעת לרכוש ממנה מניות בחברות טכנולוגיה שבהן הוא בעל מניות ומשמש בתפקידי ניהול בכירים, ואשר בהן היא השקיעה, על פי המלצתו, ולשלם לה תמורת המניות את הסכום אותו השקיעה במקור באותן החברות.

לדברי התובעת, קופה המנהלת כספי גמל ופיצויים (פנסיה) של כ-13 אלף עובדים וגמלאים של חברת אל על, המדובר בהתחייבות מהותית שנטל הנתבע על עצמו, אשר היוותה תנאי מוקדם מבחינתה לעצם ביצוע השקעתה, וכי תכליתה של התחייבות הנתבע הייתה להבטיח את כספיה. בתביעה נאמר, כי בסופו של דבר השקיעה התובעת כמיליון דולר בשתי חברות טכנולוגיה ישראליות: טיימנטו ומקסטק.

בתביעה נטען, כי הפרת ההתחייבות האמורה של הנתבע לרכוש ממנה את אחזקותיה בשתי החברות האמורות, תמורת תשלום סכומי ההשקעה (אופציית PUT) לתובעת, איננה מתמצית אם כן בהפרה “רגילה” של התחייבות חוזית, אלא מגיעה לכדי מעילה של ממש באמון שניתן בנתבע ואשר עמד במוקד הנכונות של התובעת להתקשר עמו בעסקה הנדונה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד אלי שימלביץ’ נאמר, כי הנתבע שעשה שימוש במוניטין שלו כדי לגרום לה להאמין שהתחייבותו האישית לתשלום הכספים מהווה בטוחה נאותה להגנת כספי ההשקעה. על פי התביעה, הנתבע הודה בפני מנכ”ל התובעת כי הוא אינו מסוגל לעמוד בהתחייבותו.

לדברי התובעת, התברר לה כי הנתבע הינו למעשה “יזם סדרתי”, המשתמש במוניטין שלו על מנת לגייס השקעות לחברות אותן הוא מנסה לקדם, ואשר כפי הנראה אינו מחזיק בנכסים ממשיים כלשהם זולת במניות אותן החברות, כאשר אפילו בית המגורים שלו אינו רשום על שמו. לטענתה, הנכסים היחידים של הנתבע הם בעיקר, כפי הנראה, המניות באותן חברות שבהן הוא החליט להשקיע את מרצו ואשר שוויין בלתי ברור ובוודאי אינו מספק לשם פירעון חובו כלפיה.

תגובת הנתבע לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

Be the first to comment

Leave a Reply