א. גלבוע מהנדסים: החברה תובעת עובד לשעבר על גניבת סודות מסחריים

עובד לשעבר שהועסק במשך כ-10 חודשים בחברת א. גלבוע מהנדסים בתפקיד מתאם מערכות ומנהל BIM נתבע לשלם לחברה 923 אלף שקל. זאת בטענה להפרת הסכם העסקה, גניבה בוטה של סודות מסחריים, והפרת הסכם אי תחרות בעת שעבד בחברה ואף לאחר מכן.

לטענת החברה הנתבע עשה ועודנו עושה שימוש שלא כדין בידע שהיה בידו על לקוחותיה בכלל ובפרט על הלקוחה שלה א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין, כאשר הנתבע בשיתוף פעולה עם צד ג’ החל להעניק שירותים זהים לשירותים אותם היא מספקת ללקוחותיה.

בתביעה נטען כי מעשיו אלו של הנתבע עולים כדי גניבה של ממש והם מהווים אך “יריקה לבאר” ממנה שתה הנתבע, שכן טרם החל לעבוד בחברה כלל לא הכיר את נושא BIM- ניהול מודל אליו הוכשר באמצעות החברה והשתלב בו. כעת הוא משתכר באמצעות ידע זה באמצעות גניבת סוד מסחרי, תוך שהוא מעביר את הפרויקט לחברה אחרת.

לטענת התובעת, הנתבע לא היסס לגנוב ביודעין ממנה תוך שהוא מסתיר זאת, תוך שהוא מתפטר בתואנה כי הוא עוזב את החברה לטובת סיוע למשפחתו במשק בצפון. תחת זאת הוא מנהל משא ומתן עם חברה מתחרה על חשבון שעות עבודתו, וברור כי מי שאינו מהסס לגנוב ועוד ממי שמפרנס אותו, גם לא יהסס בכפיות טובה משוועת לגנוב לקוח ולגרום לתובעת הפסד ונזק כלכלי רב.

לדברי התובעת הנתבע הפר את כל התחייבויותיו לעניין שמירת הסודיות ואי תחרות והסב לה נזק בהפסקת פרויקטים בהם עבד באמצעותה, תוך גניבת לקוחותיה לחברה אחרת.

בשל הפרתו הבוטה של חוזה העבודה אצלה מבקשת עתה התובעת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לפצות אותה בגובה נזקיה בהפסקת הפרויקטים של ניהול מודל ותיאום מערכות בגובה של 923 אלף שקל.

בנוסף מתבקש בית הדין לאסור על הנתבע לעשות שימוש במידע העסקי והמסחרי של התובעת המצוי בידיו, ולגלות לצד ג’ כלשהו כל מידע פיננסי עסקי ומסחרי הקשור לתובעת לרבות סודות מסחריים ולאסור עליו לפנות ללקוחותיה.

Be the first to comment

Leave a Reply