בהסתדרות הלאומית תובעים: הכירו בנו כנציגי העובדים של חברת מודיעין אזרחי

הכללית מציינת כי הודעת היציגות שלה למודיעין אזרחי בלדרות ולהסתדרות הלאומית שניתנה לפני כ-3 שבועות נסמכה על 33 טפסי הצטרפות של עובדי החברה החברים בה במועד הרלוונטי מתוך כ-61 עובדי החברה, וכי עד היום הצטרפו 43 עובדים

צילום: אילוסטרציה

ההסתדרות מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים להצהיר על היותה ארגון העובדים היציג בחברת מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת. זאת החל ממועד הודעתה על היציגות להסתדרות העובדים הלאומית ולחברה בסוף 2018, ולחילופין ולמען הזהירות בלבד החל ממועד הגשת בקשתה זו.

עוד מתבקש בית הדין להורות לחברה לנהל עם ההסתדרות משא ומתן קיבוצי ולנהלו כדין, בתום לב, ובדרך מקובלת.

בפניה לבית הדין מצוין כי הסתדרות העובדים הלאומית חתמה בשנת 2012 על הסכם קיבוצי מיחוד החל על 3 חברות שונות של קבוצת מודיעין אזרחי ביניהן מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת שהנה חברה לשינוע מאובטח של כספים ודברי ערך.

ההסתדרות מציינת כי לאור ההתעלמות המופגנת מתלונות העובדים בחברה בכלל הסניפים בעניין תנאי העסקתם, הן מטעם ההסתדרות הלאומית והן מטעם הנהלת החברה שבראשה עומד יגאל גבאי, החליטו עובדים שונים בסניפי החברה בצפון, בתל אביב, ובקריית גת לחבור יחדיו ולפעול להחתמת העובדים על טפסי הצטרפות להסתדרות הכללית.

הכללית מציינת כי הודעת היציגות שלה למודיעין אזרחי בלדרות ולהסתדרות הלאומית שניתנה לפני כ-3 שבועות נסמכה על 33 טפסי הצטרפות של עובדי החברה החברים בה במועד הרלוונטי מתוך כ-61 עובדי החברה, וכי עד היום הצטרפו 43 עובדים.

לטענת הכללית ההסדרות הלאומית דחתה את טענתה להחלפת היציגות משלושה טעמים: האחד, החברה אינה יחידת מיקוח העומדת בפני עצמה, השני כי הכרזת יציגותה נעשתה לאחר שנפתח משא ומתן קיבוצי לחתימת הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העסקתם של עובדי החברה, כך שקיימת מניעה מהחלפת הארגון היציג בתקופת ניהול המשא ומתן, והטעם השלישי הוא שלשיטתה נפלו פגמים בטפסי ההצטרפות של עובדי החברה להסתדרות הכללית – טענה אותה לא הוכיחה.

ההסתדרות מציינת עוד כי החברה עצמה לא טרחה להשיב למכתב היציגות שהועבר אליה. לדברי ההסתדרות הכרה ביציגותה תעניק ביטוי לרצונם של עובדי החברה להחלפת ארגון העובדים היציג במקום עבודתם.

בבקשה נטען כי ההסתדרות הכללית עומדת במבחן הכמותי להכרה ביציגותה בחברה, ולא קיימת מניעות הלכתית, וכי אף אם הייתה בשעתו הסכמה בין הלאומית לבין החברה בדבר קיומה של יחידת מיקוח אחת בקבוצת מודיעין אזרחי, הסכמה זו אינה רלוונטית עוד בהיעדר יציגות לאומית בחברה. כמו כן טענת הלאומית בעניין קיומו של משא ומתן בינה לבין החברה הנה טענה חסרת בסיס וההסתדרות הכללית לא מנועה להכריז על יציגותה.

Be the first to comment

Leave a Reply