בוטל הסכם המיזוג של מיטב דש עם XIO

מיטב דש בהודעה לבורסה: מבנה השליטה שהציגה קבוצת XIO לחברה חורג באופן מהותי ממתווה השליטה החדש שהוסכם בין הצדדים

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש
מנכ”ל מיטב דש אילן רביב

בוטל הסכם המיזוג של מיטב דש עם XIO – כך הודיעה החברה לבורסה. זאת, למרות המהלך בו נקטה XIO לחיזוק גרעין השליטה המיועד, בין היתר על ידי צירופו של אהרון פוגל כיו”ר המיועד של החברה. המסחר במניית החברה הופסק.

על פי ההסכם, XIO הייתה אמורה להגיש עד ה-21 באוגוסט את כל הבקשות והאישורים הדרושים. בהודעת החברה לבורסה נאמר כי ב-20 באוגוסט 2017 (יום לפני המועד האחרון להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים) עדכנה קבוצת XIO את מיטב דש בדבר מבנה השליטה הצפוי בחברה לאחר השלמת העסקה, שעל בסיסו בכוונתה להגיש את הבקשות לאישורים הרגולטוריים.

לעמדת החברה, מבנה השליטה שהציגה קבוצת XIO לחברה חורג באופן מהותי ממתווה השליטה החדש שהוסכם בין הצדדים. עוד נכתב בהודעת החברה, כי בהמשך לכך, ב-20 באוגוסט 2017, מסרה מיטב דש לקבוצת XIO הודעה בכתב לפיה מבנה השליטה שהציגה קבוצת XIO לחברה חורג באופן מהותי ממתווה השליטה החדש שהוסכם בין הצדדים, ומהווה הפרה של ההסכמות שהושגו בין הצדדים בהקשר זה. “בחלוף המועד האחרון להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים, ומאחר שקבוצת XIO לא הגישה את הבקשות לאישורים הרגולטוריים על בסיס מתווה השליטה החדש עד למועד זה, קמה לחברה הזכות לבטל את הסכם המיזוג באופן מיידי” – ציינה החברה.

משכך, ב-21 באוגוסט 2017 התכנס דירקטוריון החברה והחליט על ביטול הסכם המיזוג. בהמשך להחלטת הדירקטוריון, מסרה החברה לקבוצת XIO הודעה בכתב על ביטול הסכם המיזוג באופן מיידי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי הסכם המיזוג ועל פי כל דין – כך נכתב בהודעת מיטב דש לבורסה.

גורמים בסביבת XIO המקורבים לעסקה מסרו, כי הקרן הייתה מוכנה להגשת הבקשה בזמן והציגה למיטב דש את המסמכים ואת המבנה החדש שלהבנתה עומד בדרישות. שני הצדדים עשו בשבועות האחרונים עבודה מאומצת מאוד, אך לא הצליחו להגיע להסכמות הסופיות ונכון לעכשיו העסקה בוטלה.

על פי ההסכם שנחתם בדצמבר 2016, אמורה הייתה קבוצת XIO לרכוש את מיטב דש לפי שווי של 1.48 מיליארד שקל למיטב דש.

Be the first to comment

Leave a Reply