בועז צ’צ’יק, מנכ”ל כרטיסי אשראי בישראל לשעבר תובע 2.73 מיליון שקל מכלל ביטוח

בועז צ'צ'יק טוען כי למרות שהיה מבוטח ביטוח אחריות נושא משרה, כאשר היה צריך להתמודד עם הליכים משפטיים, דחתה כלל ביטוח לקונית את בקשתו

כלל ביטוח. צילום: יח"צ
כלל ביטוח. צילום: יח"צ

בועז צ’צ’יק ששימש עד לחודש אפריל 2010 בתפקיד מנכ”ל חברת כרטיסי אשראי בישראל ובתפקיד יו”ר החברה הבת- כ.א.ל אינטרנשיונל הגיש כנגד כלל ביטוח תביעה לתגמולי ביטוח בסך 2.73 מיליון שקל.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר כי מתוקף תפקידו של צ’צ’יק כמנהל בחברת כ.א.ל נעשה עבורו ביטוח אחריות נושא משרה אשר במהותו נועד להבטיח את זכותו היסודית של המבוטח להגנה משפטית.

והנה טוען צ’צי’ק כי כאשר נדרש להתמודד עם הליכים משפטיים מסובכים ומורכבים, דחתה כלל ביטוח לקונית את בקשתו בטענות שונות ומשונות, והוא נאלץ להתמודד בכוחות עצמו ובמשך שנים ארוכות עם הליכים משפטיים מורכבים אשר בסופם הוכח כי לא נפל רבב במעשיו.

לדברי צ’צי’ק מכל מסכת החשדות שהוגשה כנגדו בשלוש פרשות שונות לא נותר דבר, למעט עניין שולי וזניח אשר נכלל בהסדר הטיעון בדבר אי פיקוח נאות בידי מנהל, עבירה שלא הייתה קשורה לאף אחד מהחשדות בכל אחת מהפרשות. בתביעה נאמר כי בגין הרשעה זו על פי הודאתו נדון צ’צ’יק לארבעה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 350 אלף שקל.

והנה שוב טוען צ’צ’יק כי לאחר ככלות הכל כאשר סוף סוף התברר שלא היה ממש ולא היה למעשה כלום בחשדות, כאשר התבקשה כלל ביטוח לשלם את שכר טרחת עורכי הדין שנאלץ לממן בעצמו במשך כל השנים, שוב הפנתה אליו חברת הביטוח עורף, וזאת הפעם בטענות חדשות, גם הן שונות ומשונות, והפרה ברגל גסה את התחייבותה כלפיו.

לדברי צ’צ’יק הוא פנה לשני משרדים לשם ייצוגו וכי חוב שכר הטרחה שלו עבור משרד שינמן, נגב, ניב מסתכם בסך של 1.755 מיליון שקל, ואילו למשרד ראב”ד, מגריזו, בנקל, ושור הוא חייב סך של כ-82 אלף שקל. צ’צ’יק מציין בתביעתו כי טרם סיים לשלם את מלוא שכר טרחת עורכי דינו, ולטענתו על כלל ביטוח מוטלת החובה לשלם לו את תגמולי הביטוח עבור שכר הטרחה ששילם ועודנו חייב לשלם לעורכי דינו. בנוסף לדבריו יש לחייב את חבר הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת בסך כ-900 אלף שקל לפי חוק חוזה הביטוח בשל התנערותה מחבותה בחוסר תום לב ובדרך לא מקובלת, תוך הפרה ברגל גסה של התחייבויותיה במסגרת הביטוחים שערכה בעבורו.

בתביעה שהוגשה בהליך של סדר דין מקוצר באמצעות עוה”ד שלום סביון וחיים קליר מצוין כי בחודש דצמבר 2011 פתחה המשטרה בחקירה כנגד נושאי משרה בכ.א.ל וביניהם צ’צ’יק בהיותו מנכ”ל כ.א.ל. זאת בגין שורה של חשדות בקשר לפעילות החברה בקשר לשלוש פרשות שונות בנושא סליקת בתי עסק אינטרנטיים ובנושאים שונים אחרים. בתביעה נאמר כי מדובר היה בפרשות הבאות: קידוד כוזב של עסקאות הימורים, שוחד והפרת אמונים בתאגיד, לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה מויזה, והלבנת הון.

בחלוף 3 שנים המליצה המשטרה לפרקליטות להעמיד לדין את חברת כ.א.ל ואת צ’צ’יק בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, לקיחת שוחד, ועבירות נוספות.

בתביעה נאמר כי חברת כ.א.ל הודיעה בחודש נובמבר 2017 כי היא מקבלת על עצמה לשאת בחלקו של צ’צ’יק, וזאת במסגרת פשרה שנרקמה בעקבות בקשה להגשת תביעה נגזרת כנגד החברה ונושאי משרה אחרים ביניהם צ’צ’יק בעקבות הפרשה.

בכך טוען צ’צ’יק הודתה כ.א.ל בחבותה, והודאתה מהותה הודאת בעל דין לכל דבר ועניין.

במקביל לאותה הודאה נאמר בתביעה כי כלל ביטוח הודיעה כי נושא תשלום ההוצאות בקשר להליך הפלילי שהיה באותה העת בעיצומו יישאר פתוח ויוכרע בהמשך הדרך. גם בכך טוען צ’צ’יק יש משום הודאה ברורה של כלל ביטוח בחבותה לאור העובדה שנושא עצם התשלום לא הועמד כלל בסימן שאלה אלא רק גובה התשלום בהתאם לשלב שבו יסתיים התיק הפלילי.

Be the first to comment

Leave a Reply