בחירות 2019: איזה גמול יוענק לרופאים ביום הבוחר?

ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון הרופאים עובדי המדינה מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להצהיר כי עבודה במתכונת שבת וחג ביום הבחירות מזכה את הרופאים בתגמול שדומה לעבודה בשבת ובחג בהסכמים הקיבוציים שבין ההסתדרות הרפואית בישראל ובין המדינה

מה התגמול שיקבלו הרופאים בעבודה ביום הבוחר

ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון הרופאים עובדי המדינה מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להצהיר כי עבודה במתכונת שבת וחג ביום הבחירות מזכה את הרופאים בתגמול שדומה לעבודה בשבת ובחג בהסכמים הקיבוציים שבין ההסתדרות הרפואית בישראל ובין המדינה.

בנוסף מתבקש בית הדין להורות למדינה לשלם לרופאים עובדי המדינה שעבדו במתכונת שבת וחג ביום הבחירות לרשויות המקומיות שחל בסוף חודש אוקטובר אשתקד, הפרשי שכר בגין עבודתם ביום האמור.זאת בהתאם לגובה ההפרש בין התמורה ששולמה בפועל בדמות גמול עבודה ביום חול בנוסף לצבירה של שעת חופשה על כל שעת עבודה, לבין הגמול הקבוע בהסכמים הקיבוציים.

לדברי ההסתדרות הרפואית וארגון הרופאים עובדי המדינה, בסירובה של המדינה לשלם לרופאים עובדי המדינה גמול עבודה בשבת, הגם שבפועל פעלו בתי החולים ביום הבחירות במתכונת שבת, גלומה פגיעה קשה בזכויות הרופאים. בנוסף מדובר בהפרה בוטה של ההסכמים הקיבוציים המעניקים גמול מיוחד בגין עבודה בשבת ובחג.

בפנייה לבית הדין באמצעות עוה”ד תמר וינטר-קמר וג’קי זילברמן נאמר כי עבודה במתכונת שבת וחג מבוצעת על ידי הרכב מצומצם של רופאים בעיקר מתמחים, ובהתאמה מוטל על כל רופא עומס עבודה רב יותר ביחס ליום חול. אשר על כן נקבע בהסכמים הקיבוציים תגמול מיוחד בגין עבודה בשבת וחג הגבוה באופן משמעותי מזה המשתלם בגין עבודה ביום חול.

לטענת ההסתדרות הרפואית וארגון הרופאים המדינה החליטה על דעת עצמה כי יש לה זכות לדרוש מהרופאים לעבוד במתכונת שבת מבלי לשלם להם את הזכויות הנובעות מכך, ובעשותה כן פעלה המדינה בניגוד לאופן בו פעלו יתר המעסיקות הציבוריות החתומות על הסכמים קיבוצים עם ההסתדרות הרפואית – שירותי בריאות כללית והסתדרות מדיצינית הדסה.

תגובת משרד האוצר: המדינה תגיב בערכאות המקובלות

 

Be the first to comment

Leave a Reply