82 עובדי מעבדות מבקשים לבטל את הצינון כדי להקים מעבדות פרטיות

82 עובדי מעבדות במערך הבריאות הציבורי הגישו עתירה לביטול תנאי הצינון שנקבע במכרז של משרדי הבריאות והביטחון להקמת שתי מעבדות פרטיות לבדיקות קורונה בצפון ובדרום הארץ (עם אופציה למעבדה שלישית נוספת באזור השפלה). בעתירה נאמר כי עניינו של התנאי האמור הוא בהתחייבותן של המעבדות הפרטיות אשר יוקמו לפי המכרז שלא להעסיק אצלן עובדי מעבדות ציבוריות אלא לאחר תקופת צינון בת 3 חודשים, תקופה שלדברי העותרים מונעת מהם להיקלט במעבדות הפרטיות לבדיקות קורונה.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נטען כי התנאי האמור נקבע שלא כדין, בחוסר סמכות וסבירות, תוך פגיעה חמורה בזכות לחופש העיסוק של העותרים, ותוך הפלייתם לעומת עובדי מעבדות פרטיות. בנוסף נקבע התנאי האמור תוך שרבוב שיקול זר של משרד הבריאות כמעסיק המבקש למנוע מעבר של עובדים ציבוריים לשוק הפרטי, מתוקף סמכותו להסדיר פתיחת מעבדות פרטיות לביצוע בדיקות מעבדה לזיהוי נגיף הקורונה.

העותרים מדגישים כי היה ולא יבוטל התנאי האמור בדחיפות ימלאו המעבדות הפרטיות המחויבות לפי תנאי המכרז להתחיל לעבוד בנפח פעילות רב ובלוח זמנים מהיר, את שורותיהן בכוח אדם אחר, ודלתותיהן תסגרנה בפני עובדי המעבדות הציבוריות.

לדברי העותרים באמצעות עו”ד ליאור כץ מכיוון שהתשלום במעבדות הפרטיות גבוה פי שניים ויותר לעומת התשלום במעבדות הציבוריות, הם מעוניינים לצד עבודתם במשרתם הרגילה לעבוד שעות ומשמרות נוספות במעבדות הפרטיות ולשפר את הכנסתם החודשית הזעומה, וכן לתרום למאמץ הכולל של המדינה במאבק בנגיף הקורונה.

ואולם התחוור להם לתדהמתם כי שתי המעבדות שיזכו במכרז הונחו שלא לקלוט לעבודה עובדי מעבדות ציבוריות אשר ב-3 החודשים האחרונים עבדו במעבדות ציבוריות, וכן לא נמצאו בחל”ת מהמערכת הציבורית.

Be the first to comment

Leave a Reply