בטענה לשלילת הפנסיה התקציבית: עובדי רשות המסים תובעים 5.25 מיליון שקל

תגובת נציבות המדינה: לשם הקניית מעמד של עובד קבוע בחוזה מיוחד יש צורך בתקן פנוי. בנוסף חוק הגמלאות אינו חל על עובד אשר במועד הקובע לצורך קביעת ההסדר הפנסיוני לעובדים בשירות המדינה

רשות המיסים

עובדים ברשות המסים הגישו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעות כספיות בסכום מצרפי של 5.25 מיליון שקלים ומתן סעד הצהרתי כנגד רשות המסים, בטענה לאי הענקה של זכויות פנסיה תקציבית.

לדברי התובעים, זכותם לפנסיה תקציבית ברורה גם על פי פסיקתם של בתי הדין עבודה, ועתה הם תובעים זכות זו לאחר שפניותיהם להסדרת העניין העלו חרס בידם. בכתבי התביעה נטען כי התובעים מקבלים את שכרם על תקן דירוג דרגה וכל אמצעי אחר המקובל במדינה לקביעת שכר. לטענתם הם הועסקו במינוי בפועל ובמשרה תקנית במועד הקבוע לקבלת פנסיה תקציבית.

התובעים מציינים כי המקרים הקודמים בפסיקת בתי הדין לעבודה השוללים פנסיה תקציבית אינם דומים ואינם יכולים להיות דומים לעניינם. לדבריהם בתי הדין קבעו שאין זכאות לפנסיה תקציבית וזאת מטעמי הסדר אחר (ומרע), משום שהעובדים הספיציפיים שתבעו בפסקי הדין בעבר, היו צריכים לעבור תנאי אמתי כלשהו כדוגמת הליך מכרזי לקבלת תקן קבוע בשירות המדינה ומשכך היתה הצדקה אמתית להשארתם בתקן זמני ותשלום פנסיה צוברת. ואולם לדברי התובעים בעניינם לא היה תנאי כלשהו במעבר שלהם לתקן קבוע, ומשכך עצם קיומו של הסדר אחר אינו יכול להוות תיקון או ריפוי של העוול שנגרם להם.

לטענת התובעים הם התקבלו לעבודה ברשות המסים והועברו לתקן על פי כל התנאים הנהוגים במדינה כאשר לא היה עליהם לעבור מכרז כלשהו. לדבריהם, נפל פגם בהעסקתם כאשר הם הוגדרו כעובדים קבועים רק לאחר שנת 1999, והיה עליהם להיחשב כקבועים כבר בתחילת שנת 1999. הם הועסקו במינוי בפועל ובמשרה תקנית ומשכך יש להחיל על משרותיהם את הפנסיה התקציבית, והוראות חוק הגמלאות חלות עליהם במלואם.

“לא ייתכן” נאמר בכתבי התביעה שהוגשו באמצעות עו”ד גיל אגמון ש”המדינה בעצמה תעסיק בצורה ‘זמנית’ פיקטיבית ואסורה מספר כה רב של עובדים וכתוצאה מהעסקה זו עובדים אלו נפגעים בזכויותיהם הקוגנטיות הבסיסיות ביותר – זכותם לפנסיה שתשקף את העסקתם, את תחילת העסקתם, ואצל מי הועסקו”.

בית הדין מתבקש להצהיר על זכאותם של התובעים לפנסיה תקציבית ולהשיב להם את סכומי ההפרשות שהורדו משכרם החל מיום תחילת העסקתם בשוגג או בכוונת מכוון לפנסיה צוברת. לחילופין ועל מנת לשמור את זכויותיהם הכספיות מתבקש בית הדין לקבוע פיצוי חלופי כספי במידה ולא יבחר לקבל את התביעה לתשלום פנסיה תקציבית, בסך של 250 אלף שקל (לצורכי אגרה).

בכתב תשובה שנשלח לבא כוח התובעים על ידי נציבות שירות המדינה בחודש ספטמבר 2016 נאמר כי לשם הקניית מעמד של עובד קבוע ממעמד של חוזה מיוחד (תקציב חודשי עבודה) יש צורך בתקן פנוי. בנוסף חוק הגמלאות אינו חל על עובד אשר במועד הקובע לצורך קביעת ההסדר הפנסיוני לעובדים בשירות המדינה (אפריל 2002) טרם היה במעמד קבוע ובוטח בפנסיה צוברת, ועל כן עובד שכזה ימשיך להיות מבוטח בפנסיה צוברת.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply