ביה”ד קיבל את עמדת ההסתדרות וקבע: ידועים בציבור זכאים לפיצויי פיטורים כמו זוגות נשואים

בית הדין הארצי לענייני עבודה דחה את ערעורה של חברת אינדקס הגליל, קיבל את עמדת ההסתדרות וקבע: הזכות לפיצויי פיטורים הקיימת למי שהעתיק את מגוריו לרגל נישואיו - חלה גם על ידועים בציבור

בית הדין הארצי לענייני עבודה דחה את ערעורה של חברת אינדקס הגליל תקשורת ועיתונות בע”מ, קיבל את עמדת ההסתדרות וקבע: הזכות לפיצויי פיטורים הקיימת למי שהעתיק את מגוריו לרגל נישואיו, בהתאם לסעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים – חלה גם על ידועים בציבור.

מדובר בעתירה שהגישה אישה שהועסקה בחברת אינדקס הגליל, וביקשה לעזוב את עבודתה ולקבל פיצויי פיטורים ע”פ חוק, בשל העתקת מקום מגוריה בעקבות בן זוגה. אלא שאז נמסר לה מהחברה, כי נסיבות סיום העסקתה אינן נמנות עם הנסיבות המוזכרות בחוק פיצויי הפיטורים, משום שהיא לא נישאה לבן זוגה (האישה ובן זוגה חתמו על הסכם ממון וערכו טקס נישואים שאינו דתי בשל מניעה הלכתית להינשא).

העובדת פנתה לבית הדין האזורי לעבודה וזה קבע כי על החברה לשלם לה פיצויי פיטורים. החברה ערערה על פסק הדין וטענה כי מדובר בשאלה ציבורית רחבה הנוגעת להגדרת המושג נישואים כפי שמופיע בסעיף 8 (1) לחוק פיצויי פיטורים.

העובדת טענה מנגד, כי המחוקק לא בחר לציין במפורש כי הנישואים המוכרים לצורך התפטרות בחוק פיצויי פיטורים, הם נישואים על פי דין דתי בלבד. לטענתה, יש בעניין זה כדי להצביע על כך שטקס הנישואים שערכה עם בן זוגה, הגם אם לא היה טקס דתי, מהווה נסיבה מספיקה כדי למלא אחר דרישות הסעיף בחוק פיצויי פיטורים, ואגב כך להביא לזכאותה לפיצויי פיטורים.

בית המשפט הארצי לענייני עבודה ביקש את עמדות היועץ המשפטי לממשלה, האגודה לשמירת זכויות הפרט, נשיאות הארגוניים העסקיים וההסתדרות, בסוגיה זו.

עמדת ההסתדרות הייתה כי קיומם של תנאים המעידים על רצינות הקשר בין בני זוג, די בהם כדי לזכות את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים מבלי להידרש לטקס נישואים בכלל. עוד טענה ההסתדרות, כי מוסד הידועים בציבור יצר תחליף למוסד הנישואים שלא היה רווח בעת חקיקת החוק, וכי יש מקום להרחיב את היריעה גם על ידועים בציבור שלא הייתה להם האפשרות להינשא על פי דתם ולספק להם רשת ביטחון סוציאלית בעת עזיבת מקום העבודה לצורך כינון תא משפחתי חדש.

בית הדין הארצי לענייני עבודה, בראשות כבוד השופט אילן סופר, השופטת חני אופק-גנדלר והשופטת לאה גליקסמן, דחה את ערעורה של חברת אינדקס הגליל וקבע כי יש לקבל את עמדת ההסתדרות, ולראות במי שקיים את שלושת התנאים הבאים כזכאי לפיצויי פיטורים לפי החוק: ויתור מצד העובד על מקום עבודתו, מעבר למקום מגורי בן הזוג המרוחק, וקיום מגורים משותפים.

בית הדין הארצי הסביר כי פסיקתו תואמת את החקיקה המתקדמת הנוקבת במונח “בן זוג” שאינו בהכרח בקשר נישואים, אשר חלקה אף נוקבת במינוח “ידוע בציבור”. כמו כן ציין בית הדין את פסיקת בית המשפט העליון במקרים אחרים שהובאו בפניו וגם בהם הוכר מעמדם של הידועים בציבור על דרך של פרשנות והרחבה (הלכת בוארון). בית הדין קבע כי עקרון השוויון מחייב הרחבת המושג “נישואים” גם על ידועים בציבור, גם אם הדבר ישית עלות כלכלית מסוימת על מעסיקים. 

ההסתדרות יוצגה בהליך על ידי עו”ד גלי שטיינברג, ראש תחום בכיר מרחבים בלשכה המשפטית לאיגוד מקצועי בהסתדרות, ועו”ד גלי רואש, מהלשכה המשפטית לאיגוד מקצועי בהסתדרות במרחב עמקים צפוני/גליל מרכזי.

עו”ד גלי שטיינברג, מסרה: “בית הדין הארצי לעבודה התאים את לשון החוק לרוח הזמן וקבע כי הזכאות לפיצויי פיטורים אינה מחייבת נישואים הלכתיים. כלומר, הזכות קיימת גם לבני זוג מאותו מין, בני זוג שחל איסור הלכתי על נישואיהם ובני זוג שלא מעוניינים למסד את הקשר ביניהם על פי דת. בית הדין קידם את החברה הישראלית צעד נוסף לעבר השוויון וההכרה באוטונומיה של הפרט. אני שמחה שההסתדרות הייתה שותפה פעילה לשינוי חברתי מבורך זה”.

Be the first to comment

Leave a Reply