בית הדין לא יאפשר ערעור על מינויה של מנהלת מערך הרוקחות במשרד הבריאות

בית הדין האזורי קבע בהחלטתו כי אין מניעה שמועמדות של מועמד שאינו עובד תיבחן על ידי ועדת בוחנים במכרז פנימי. השופטת ציינה בהחלטתה כי הנזק שייגרם לטריינין אם תתקבל תביעתה העיקרית הינו הפיך, במובן זה שאם תזכה בתביעתה יהא ניתן להשיב את הגלגל לאחור, וכמו כן הנזק שייגרם בתקופת הביניים ניתן לפיצוי כספי

אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת
אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת

בית הדין הארצי לעבודה בירושלים דחה את בקשתה של מירי טריינין לאפשר לה לערער על ההחלטה לאשר את מינויה של הדס רותם רבינוביץ’ למנהלת מערך הרוקחות במשרד הבריאות

ועדת הבוחנים למכרז בחרה לתפקיד ברבינוביץ’ ששימשה עד לראשית השנה בתפקיד מנהלת שירותי הרוקחות בבית החולים שיבא בתל השומר, ואילו טריינין המשמשת כרוקחת מחוזית בלשכת הבריאות בתל אביב דורגה ככשירה שנייה.

טריינין הגישה לנציבות שירות המדינה השגה כנגד תוצאות המכרז בה טענה כי הוראות התקשי”ר קובעות כי הזכאות להתמודדות במכרז פנימי הינן לעובדי משרד הבריאות בלבד, וכי במועד כינוס ועדת הבוחנים לא שימשה עוד רותם רבינוביץ כעובדת המשרד בפרט או עובדת מדינה בכלל. לדבריה, בנסיבות אלו בהן לא עמדה רבינוביץ בתנאי סף מהותי היא לא הייתה זכאית להתמודד במכרז ויש לפסול את מועמדותה. ואולם הנציבות החליטה כי אין הצדקה להקפיא את הליכי המכרז ואת איוש המשרה, ועל כן במחצית חודש פברואר החלה רבינוביץ’ את עבודתה כמנהלת מערך הרוקחות במשרד הבריאות.

בקשתה של טריינין לבית הדין האזורי למתן צו מניעה זמני כנגד מינויה של רבינוביץ לתפקיד נדחתה והיא חויבה בהוצאותיה בסך 5,500 שקלים. בית הדין האזורי קבע בהחלטתו כי אין מניעה שמועמדות של מועמד שאינו עובד תיבחן על ידי ועדת בוחנים במכרז פנימי, למרות שיש בכך כדי לפגוע באופן מהותי בעיקרון השוויון בין המועמדים.

טריינין פנתה לאחר מכן לבית הדין הארצי בבקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי. ואולם השופטת יני אופק גנדלר לא השתכנעה על פי ניתוח מאזן הנוחות במקרה הנדון שמשמעו בחינת הנזקים בתקופת הביניים, כי ישנה הצדקה למתן סעד זמני. זאת הדגישה השופטת בכפוף לכך שהנציבות תודיע לרבינוביץ כי זכייתה במכרז כפופה לתוצאות התביעה בהליך העיקרי ככל שתוגש. 

השופטת ציינה בהחלטתה כי הנזק שייגרם לטריינין אם תתקבל תביעתה העיקרית הינו הפיך, במובן זה שאם תזכה בתביעתה יהא ניתן להשיב את הגלגל לאחור, וכמו כן הנזק שייגרם בתקופת הביניים ניתן לפיצוי כספי. אם כן הוסיפה השופטת כי במאזן הנזקים ובשים לב לאופייה ההפיך של הפגיעה בטריינין אם וככל שתזכה בתביעתה העיקרית, לא עלה בידה של טריינין להוכיח שמאזן הנוחות בתקופת הביניים נוטה לטובתה.

Be the first to comment

Leave a Reply