בית הדין דחה בקשה להקפיא החלטה לפיה לא יאוישו משרות פנויות של עוזרים משפטיים עד להודעה חדשה

משמעות ההחלטה, לטענת המבקשים, היא פיטוריהם המידיים של עוזרים משפטיים, שמספרם רק יילך ויגדל ככל שההחלטה תישאר על כנה. בית הדין קבע, כי נוכח ההבהרות של המדינה והצהרתה כי המדובר בהנחיות לפרק זמן קצר, יש מקום לדחות את הבקשה לסעדים זמניים

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את הבקשה למתן סעד ארעי שהוגשה על ידי ההסתדרות וועד העוזרים המשפטיים הארצי להורות על הקפאת החלטת הנהלת בתי המשפט ונציבות שירות המדינה, לפיה עד להודעה חדשה לא יאוישו משרות פנויות של עוזרים משפטיים. משמעות ההחלטה, לטענת המבקשים, היא פיטוריהם המידיים של עוזרים משפטיים שמספרם רק יילך ויגדל ככל שההחלטה תישאר על כנה.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply