בית הדין הארצי דחה בקשה לערער על החלטת בית הדין האזורי לאחר שנדחתה דרישה למנוע פגיעה בשכר יו”ר ועד המרצים במכללת תל חי

המבקשים, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות וועד המרצים במכללת תל חי, טענו כי מעסיק אינו יכול לשנות מתנאיו של הסכם העסקה באופן חד צדדי, וכי מהלך הפחתת השכר נעשה בהקשר ברור וכתוצאה מתפקידו של יו"ר הוועד שלומי פרי בשנה האחרונה כאחד ממובילי ההתארגנות הקיבוצית של המרצים במכללה

בית הדין הארצי לעבודה דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות וועד המרצים במכללה הטכנולוגית תל חי על החלטת בית הדין האזורי בנצרת הדוחה את בקשתם למתן סעד זמני למניעת הפגיעה בשכרו של שלומי פרי, יו”ר ועד המרצים במכללה.

המבקשים טענו, כי מעסיק אינו יכול לשנות מתנאיו של הסכם העסקה באופן חד צדדי, וכי מהלך הפחתת השכר נעשה בהקשר ברור וכתוצאה מתפקידו של פרי במהלך השנה האחרונה כאחד ממובילי ההתארגנות הקיבוצית של המרצים במכללה ובמסגרת תפקידו כיו”ר הוועד.

המכללה הטכנולוגית תל חי טענה בתגובה לטענות, כי ביסוד החלטתה עמדו שיקולים הנוגעים ישירות לפרי וללא כל קשר לתפקידו החדש כיו”ר ועד המרצים, תפקיד בו היא אינה מכירה. בית הדין האזורי ציין בהחלטתו הדוחה את הבקשה לסעד זמני, כי שוכנע בשלב זה ועל פני הדברים כי החלטת המכללה שלא להמשיך ולהעסיק את פרי כמרכז המגמה לתעשייה וניהול הייתה החלטה מקצועית ועניינית, הנשענת על טעמים מהותיים, ולא נבעה מרצון לפגוע בו בשל תפקידו כיו”ר ועד המרצים במכללה.

המבקשים טענו בבקשתם למתן רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי כי בית הדין האזורי התעלם מסמיכות הזמנים שבין הפעולות הארגוניות שהתבצעו בחצרי המכללה בראשות פרי ובין ההחלטה על העברתו מתפקיד מרכז מגמה ללא כל שימוע או הליך מסודר והפחתת רכיב ריכוז המגמה משכרו של פרי. עוד נטען בבקשה למתן רשת ערעור, כי היה ולא תשונה ההחלטה, משמעות הדבר תהיה פגיעה במהלכי ההתארגנות בחצרי המכללה המצויים בשלב הראשוני.

אולם נשיא בית הדין הארצי, השופט יגאל פליטמן, השתכנע כי אין מקום להתערבותו בהחלטת בית הדין האזורי ועל כן דין הבקשה להידחות. זאת אף מבלי להידרש לתגובת המכללה. השופט הדגיש, כי אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים, אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה, וכי הוא לא מצא כי המקרה הנדון מצדיק חריגה מן הכלל ושמיעת ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי, אשר ניתנה לאחר שמיעת טענות הצדדים והתרשמותו מן העדויות שנשמעו לפניו.

 

Be the first to comment

Leave a Reply