בית הדין הכריע: ההסתדרות הכללית היא הארגון היציג של עובדי מודיעין אזרחי – בלדרות מאובטחת

בית המשפט דחה את טענתה של הלאומית לעקרון מניעות הלכתית וקבע כי מאז שנת 2015, הלאומית לא עשתה דבר למען עובדי החברה במישור הקיבוצי ואף לא מונה ועד עובדים

בלדרות מאובטחת
בלדרות מאובטחת

ההסתדרות הכללית החדשה היא ארגון העובדים היציג בחברת מודיעין אזרחי – בלדרות מאובטחת בע”מ, ותחליף את ההסתדרות הלאומית. כך קבע השבוע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו. פסק דינו של בית הדין ניתן בעקבות בקשה שהגישה ההסתדרות הכללית, באמצעות עורכות הדין מאיה צחור אבירם וסיון רדיאן מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, לאחר שעל פי ארגון ההסתדרות, מרבית עובדי החברה עברו להסתדרות הכללית וביטלו את חברותם בלאומית.

על פי הכללית, הלאומית ניסתה למנוע את ההכרה ביציגות ההסתדרות הכללית, על סמך עקרון המניעות ההלכתית, טענה כי היא ניהלה משא ומתן קיבוצי עם חברת מודיעין אזרחי ואף הגיעה עם החברה להסכמות, ולכן ההסתדרות הכללית מנועה מלהכריז על יציגות בחברה. טענה זו של הלאומית, לא התקבלה על ידי בית הדין. ההסתדרות הכללית: “היציגות של הלאומית התבססה על פגישת משא ומתן אחת ויחידה שקיימה הלאומית עם החברה, בדיוק כשהחלה התארגנות העובדים בהסתדרות הכללית ולאחר שבמשך למעלה משלוש שנים שעברו מאז חתימת ההסכם הקודם, לא התקיים שום מו”מ בין הצדדים”.

עוד מוסיפה ההסתדרות הכללית: “בתקופת הלאומית אף לא הוקם ועד עובדים בחברה. פגישת מו”מ שנייה ואחרונה בין הלאומית לחברה, התקיימה רק לאחר בחירתם של העובדים לעבור לשורות ההסתדרות הכללית והכרזתה על יציגותה בחברה. ההסתדרות הכללית טענה מנגד, כי התנהלות הלאומית נועדה לייצר, יש מאין, כסות משפטית לטענה לפיה מתקיים ‘משא ומתן’. זאת, למרות שלא התקיים מו”מ על הסכם קיבוצי חדש”.

השופטת עידית איצקוביץ, קיבלה את טענות ההסתדרות הכללית וקבעה כי מאז שחתמה הלאומית על הסכם קיבוצי בחברה בשנת 2015 ועד היום, היא לא עשתה דבר למען עובדי בלדרות מאובטחת במישור הקיבוצי, ואף לא מונה ועד עובדים בחברה. בית הדין קבע כי לא חלה על ההסתדרות הכללית כל מניעות מלהעלות טענת יציגות וכי יש לכבד את רצונם של העובדים לעבור להסתדרות הכללית החדשה. בהמשך קבע בית הדין האזורי כי ההסתדרות הכללית החדשה היא ארגון העובדים היציג בחברת בלדרות מאובטחת”.

Be the first to comment

Leave a Reply