בית הדין נעתר לבקשת בזק ויימנע מנציגות העובדים לנקוט בצעדים ארגוניים

בתום הדיון שהתקיים בתיק ביום חמישי שעבר הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר הארכת תוקפו של צו המניעה הזמני עד לדיון בהליך העיקרי שנקבע ליום ה-11 באפריל. בית הדין המליץ בפני הצדדים להיפגש ולהידבר ביניהם לצורך הגעה לפתרון מוסכם

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נעתר לבקשתה של חברת בזק והוציא צו מניעה זמני על רצון נציגות עובדים מלנקוט בצעדים ארגוניים ולחדול לאלתר מנקיטה בצעדים ארגוניים. זאת, כדי להמשיך בעבודות פיתוח תשתיות.

נציגות העובדים הכריזה לפני כחודש על סכסוך עבודה בחברה בעקבות מכתב שנשלח לחברה ממשרד התקשורת בדבר החלטת המשרד לאפשר עבודת עובדי קבלן של ספקיות תקשורת אחרות בתשתיות בזק, וכן “הפקעת” גוב אפס של בזק לשימוש הספקיות האחרות.

בזק טענה בפנייתה לבית הדין כי השביתה בחברה ננקטת תוך הפרת התחייבות לשקט תעשייתי בהסכמים הקיבוציים לרבות התחייבות משנת 2015. לדברי בזק מדובר בשביתה פוליטית ואסורה נגד פעולות של הריבון כאשר היא עצמה מתנגדת להחלטת משרד התקשורת, אולם מחויבת לפעול לפיה. לטענת בזק שביתה נגד החלטות הריבון אינה חוקית או אפשרית.

מאידך, נטען על ידי נציגות העובדים כי עניינו של הסכסוך הוא בהוצאת עבודת ליבה המבוצעת כיום על ידי עובדים המאורגנים של בזק לביצוע על ידי עובדי קבלן. הצעדים הארגוניים ננקטים מכוח סכסוך עבודה מוכרז כדין מלפני כחודש שעניינו מתן גישה לתשתיות בזק לקבלנים חיצוניים.

עוד נטען על ידי הנציגות כי התחייבות העובדים לשקט תעשייתי אינה נוגעת לעניין בגינו ננקטים הצעדים הארגוניים, וכי עילת הסכסוך היא כלכלית מובהקת, עובדים רבים מפוטרים, ובזק הייתה יכולה להביא לכך שמחיריה יהיו אטרקטיביים דיים כך שגורמי חוץ יבחרו להשתמש בשורותיה תחת העסקת קבלני חוץ. ואולם בזק אינה עושה די על מנת להותיר העבודה אצל עובדיה, ובכך פוגעת בתנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי, והנזק שממנו חששו-הוכח לאור פיטורי עובדים במספר רב מהעבר.

נציגות העובדים טענה במהלך הדיון טענה שלגביה אין הצדדים חלוקים כי בחודש ינואר השנה פוטרו כ-250 עובדים, וכי מדובר במספר גדול בהרבה של מפוטרים לעומת שנים עברו. בית הדין נתבקש לנוכח אי ההסכמה בין הצדדים להכריע בשאלת זכותה של נציגות העובדים לנקוט בצעדים ארגוניים לעת הזו עד למועד הדיון הבא בתיק.

הנציגות הביעה הסכמה לצמצם במידה משמעותית את היקף הצעדים בהם תנקוט.

בית הדין בראשות השופטת יפית מזרחי-לוי ציין כי הצדק עם בזק כי חובה עליה לסור למרותו של הרגולטור בעניינו הוא משרד התקשורת, וכי לבזק לא נתון עוד שיקול הדעת בשאלה האם לאפשר כניסת ספקים חיצוניים לביצוע העבודות נשוא המחלוקת.

בית הדין השתכנע כי לעת הזו הוצגה ראיה לכאורה כי אכן פוטרו 250 עובדים כהשלכה של החלטת משרד התקשורת, ואולם  לדבריו נציגות העובדים לא הביאה ראשית ראייה לכך שפיטורי העובדים הם השלכה של החלטות משרד התקשורת והמהלכים שהתחייבו מכוחן.

משכך ומאחר שלעת הזו לא הוצגו בפני בית הדין הראיות הנדרשות, יש מקום להיענות לבקשתה של בזק למתן הסעד זמני המבוקש על ידה, ובית הדין לא נדרש בשלב הזה להכריע בשאלת השקט התעשייתי.

בית הדין  הדגיש בהחלטתו כי הסעד הארעי מוגבל עד למועד הדיון הבא בתיק, וכי מדובר בסעד מידתי מבחינה הפגיעה בזכות השביתה שאין חולק לגבי חשיבותה ומעמדה במשפט העבודה הקיבוצי.

בתום הדיון שהתקיים בתיק ביום חמישי שעבר הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר הארכת תוקפו של צו המניעה הזמני עד לדיון בהליך העיקרי שנקבע ליום ה-11 באפריל. בית הדין המליץ בפני הצדדים להיפגש ולהידבר ביניהם לצורך הגעה לפתרון מוסכם.

Be the first to comment

Leave a Reply