בית המשפט אישר את התאגדות העובדים בדור אלון

מתחם דור אלון סמוך לאיקאה קריית אתא. צילום: יח"צ
מתחם דור אלון סמוך לאיקאה קריית אתא. צילום: יח"צ

בית הדין האזורי לעבודה דחה את בקשת חברת דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים להורות על ביטול חברותם של עובדי תחנות התדלוק בהסתדרות העובדים הלאומית. לטענת החברה חלוקת המתנות – מטען נייד וכרטיס מועדון ההטבות “שווה”- למצטרפים לחברות בהסתדרות הלאומית עולה כדי שוחד וקבלת דבר במרמה, הובילה לפגם ברצון העובדים (וולונטריות) להתאגד, ולפיכך יש לפסול את כלל טפסי ההצטרפות להסתדרות הלאומית ולקבוע כי הלאומית לא הוכיחה יציגות בקרב עובדי החברה.

עוד נטען על ידי החברה כי מעשי ההסתדרות הלאומית על ידי חלוקת מתנות והטבות לעובדים בד בבד עם החתמתם על טפסי ההצטרפות, היו בגדר “קניית קולות” במטרה להשיג יציגות שתקנה לה זכאות לקבלת דמי חבר בשווי של כ-1% משכרם של עובדי החברה. זאת לדברי החברה מעבר למשמעויות הפליליות שיש לכך.

הלאומית טענה בתגובה כי לא נפל פגם באופן הצטרפותם של העובדים תחנות התדלוק לארגון וכי הצטרפותם של העובדים היא אותנטית ונעשתה מבחירה חופשית של כל עובד ומרצונו החופשי, מבלי שהייתה עליו השפעה בלתי הוגנת. אשר על כן ביקשה הלאומית מבית הדין לדחות את כל טענותיה של החברה ולהכיר ביציגותה בקרב העובדים.

בית הדין בראשות השופטת עידית איצקוביץ השתכנע כי הצטרפותם של עובדי דור אלון להסתדרות הלאומית היא הצטרפות אותנטית שנעשתה מבחירה חופשית ומרצון חופשי מבלי שהייתה השפעה בלתי הוגנת כטענתה של החברה. אשר על כן קבע בית הדין בפסק דינו כי לא נפל פגם מהותי באופן הצטרפותם של העובדים להסתדרות הלאומית, וכי הלאומית היא ארגון העובדים היציג בחברה.

לדברי בית הדין עצם חלוקת המטען הנייד למצטרפים לשורות ההסתדרות הלאומית היא פרקטיקה שאיננה רצויה, ואולם אין בכך כדי לפסול את חברות העובדים מקבלי המטען הנייד שהצטרפו ללאומית.

בית הדין דחה עוד את טענת חברת דור אלון לפיה חלוקת כרטיסי מועדון הצרכנות “שווה” ומטען נייד למצטרפים לחברות בהסתדרות הלאומית עולים כדי “לחץ כלכלי” שהוביל לפגם ברצון העובדים להצטרף לשורותיה.

עם זאת ציין בית הדין כי מן הראוי שהצטרפות לארגון לא תהיה מותנית או מלווה בהענקת מתנה בעלת ערך כספי כלשהו (בשונה מקבלת כרטיס צרכנות כנהוג), ואולם הוסיף בית הדין כי גם אם יש פגם בחלוקת המטען הנייד הממותג לעובדים, אין המדובר בפגם מהותי אשר גורם לפגיעה בהצטרפותם לפי דיני החוזים. 

בנוסף קיבל בית הדין את טענת ההסתדרות הלאומית לפיה מספר עובדים ביקשו לבטל את חברותם בארגון, ועל כן העובדים ידעו כי קיימת אפשרות לבטל חברות בארגון לאחר הצטרפותם.

בית הדין נעתר לבקשת ההסתדרות הלאומית לפיצול סעדים על מנת להגיש כנגד חברת דור אלון תביעה כספית בגין ההפרעה מצידה להתארגנות עובדיה.

Be the first to comment

Leave a Reply